Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Unia Europejska walczy z koronawirusem na wielu frontach

Unia Europejska walczy z koronawirusem na wielu frontach

Oprócz szeregu wcześniejszych i trwających badań związanych z koronawirusami i epidemiami, w 2020 r. Komisja podjęła szereg działań specjalnych:

Komisja dokładnie przeanalizowała również możliwości przewidziane w regulacjach finansowych i w zasadach uczestnictwa w programie Horyzont 2020 oraz wzorcowej umowie grantowej (Model Grant Agreement)  w celu rozwiązania problemów związanych z pandemią koronawirusa, jakie napotykają wnioskodawcy i beneficjenci programu.

Opracowana została specjalna koronaplatforma Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w ramach portalu Funding & Tenders, w której na bieżąco publikowane są zestawy najczęściej zadawanych pytań związanych z kryzysem COVID-19. Zawierają one m.in. wskazówki dotyczące kwestii prawnych, kwalifikowalności kosztów, opóźnień w dostarczaniu raportów i rezultatów, a także na temat przedłużania terminów składania wniosków.

Corona Platform ERA

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.