Transgraniczne Trakty
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/12/DW-501-podpisanie-umowy-zdj.-3.jpeg Transgraniczne Trakty

Umowa podpisana. Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi wojewódzkiej 501

Fot. mat. ZDW w Gdańsku
16.12.2020
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
16.12.2020

Około trzech kilometrów drogi wojewódzkiej 501 łączącej Stegnę z Krynica Morską zostanie zmodernizowane. Powstanie nowa nawierzchnia, zatoki autobusowe i odwodnienie. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.

Jeśli pogoda nie stanie na przeszkodzie, prace rozpoczną się jeszcze w grudniu 2020 r. i potrwają do połowy 2021 r.

Modernizacja drogi

Kilka dni temu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku podpisał umowę z wykonawcą prac – firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Jak zatem zmieni się droga wojewódzka 501? Przede wszystkim zostanie wzmocniona jej konstrukcja i położona nowa nawierzchnia. Przebudowane będą skrzyżowania. Powstaną azyle dla pieszych i wysepki spowalniające ruch pojazdów. Zmodernizowane zostanie również oświetlenie. Wartość wszystkich przewidzianych prac to ponad 4,2 mln zł.

Transgraniczne trakty

Przebudowa DW 501 realizowana jest w ramach projektu „Transgraniczne Trakty”. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. Rolę Beneficjenta Wiodącego pełni Województwo Pomorskie. Partnerem projektu po stronie rosyjskiej jest jednostka samorządu terytorialnego „Bałtyjski Okręg Miejski”. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w Polsce i w Obwodzie Kaliningradzkim. Projekt przyczyni się również do zbudowania trwałej współpracy transgranicznej. Po stronie rosyjskiej w ramach projektu realizowana będzie modernizacja ulicy Ushakova w Bałtijsku. Tam rozpoczęcie prac planowane jest na styczeń.

„Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.