Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/08/DSC_0008.jpg Młodzież z Ukrainy pod „Niebem Polskim”

Młodzież z Ukrainy pod „Niebem Polskim”

Fot. Aneta Brodzik
19.08.2022
Redakcja

Redakcja
AUTOR
Redakcja

Redakcja
19.08.2022

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego, zorganizowano obóz integracyjno-sportowy dla polskiej i ukraińskiej młodzieży, ze środków projektu Transgraniczne Trakty.

Podczas dwutygodniowego obozu w bazie harcerskiej Winiec, niedaleko Miłomłyna, polska i ukraińska młodzież miały możliwość przedstawić swoje kultury. Wspólne zajęcia na lądzie i wodzie, pozwoliły na integrację ponad granicami. Starannie przygotowany program aktywnego wypoczynku – nauka żeglarstwa, gry i zabawy, ogniska tematyczne, całodniowe wycieczki i rejsy, umożliwiły naturalną integrację. Goście z Ukrainy, uczestniczyli również w nauce języka polskiego. Przeprowadzono również zajęcia z ratownictwa przedmedycznego oraz zajęcia z bezpieczeństwa na wodzie i drodze.

Nad uczestnikami czuwali opiekunowie z Chorągwi Gdańskiej ZHP. Wybór organizatora nie był przypadkowy – to właśnie ona, jako pierwsza na Pomorzu prowadziła punkt recepcyjny dla uchodźców i cały czas aktywnie wspiera wszelkie działania pomocowe.

„Niebo Polskie”

19 sierpnia, w dniu zakończenia obozu, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk powitał gości w auli dawnego Gimnazjum Polskiego w Gdańsku przy ulicy Augustyńskiego 1, gdzie mieści się malowidło „Niebo Polskie”.  Uczestnicy obozu, mieli okazję je obejrzeć i wysłuchać historii powstania tego niezwykłego dzieła. Na zakończenie, został przeprowadzony quiz z upominkami dla najbardziej aktywnych słuchaczy.

To już koniec projektu Transgraniczne Trakty

Środki pochodziły z projektu Transgraniczne Trakty, realizowanego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa we współpracy z rosyjskim samorządem. Prace obejmowały przebudowę dróg po obu stronach granicy. Po ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., jedną z odpowiedzi z Pomorza, było całkowite zerwanie współpracy z Administracją Obwodu Kaliningradzkiego. Inwestycja po stronie Województwa Pomorskiego, realizowana na drodze wojewódzkiej nr 501 została ukończona w 2021 r., a na obecny rok planowane były działania promocyjne – festyn oraz konferencja końcowa projektu. W związku z zawieszeniem współpracy i Programu, promocja projektu stała się niezasadna. Postanowiono przeznaczyć wszystkie pozostałe środki na pomoc uchodźcom wojennym. Województwo Pomorskie, jako Beneficjent Wiodący projektu, sfinansowało udział w obozie dla 32 młodych gości z Ukrainy.

 

Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego”.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.