Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/tytul.jpeg Poprawiony komfort na drodze wojewódzkiej nr 501. To efekt dodatkowych prac

Poprawiony komfort na drodze wojewódzkiej nr 501. To efekt dodatkowych prac

Fot. mat. UMWP/ZDW Gdańsk
22.12.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
22.12.2021

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pomyślnie odebrał roboty budowlane na drodze wojewódzkiej nr 501 pomiędzy Krynicą Morską a Piaskami. Chodzi o dodatkowy odcinek drogi, który dzięki pewnym oszczędnościom udało się wyremontować w ramach projektu Transgraniczne Trakty.

Co zostało zrobione?

W ramach modernizacji droga zyskała nową nawierzchnię. Powstały również nowe pobocza, a skrzyżowania z drogami lokalnymi zostały przebudowane. Odnowione zostało oznakowanie poziome i uzupełnione pionowe. Wartość prac to około 1,5 mln zł. Warto pamiętać, że dzięki oszczędnościom, które pojawiły się po zakończeniu podstawowego zadania w rejonie Krynicy Morskiej, udało się rozszerzyć zakres prac o dodatkowy odcinek o długości 1,65 km. Oznacza to, że całkowita długość wyremontowanego odcinka trasy to 4,22 km.

To jeszcze nie koniec

Projekt Transgraniczne Trakty obejmuje również modernizację ulicy Ushakova w Bałtyjsku w obwodzie kaliningradzkim. Tam prace jeszcze trwają. Beneficjent rosyjski wykonuje prace budowlane o wartości ponad 4,2 mln zł. Stale organizowane są również spotkania robocze pomiędzy partnerami projektu. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pandemią oraz ograniczeniami w podróżach międzynarodowych, odbywają się one w formule on-line. W lecie 2022 r., jeśli będzie to możliwe, planowana jest organizacja festynów promujących projekt.

Transgraniczne Trakty

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa stanu infrastruktury drogi wojewódzkiej nr 501 oraz ulicy Ushakova w Bałtyjsku. Oprócz działań infrastrukturalnych, realizowane są także działania miękkie, takie jak np.: spotkania robocze, wymiana doświadczeń czy wspólne organizowanie różnych wydarzeń. Te wszystkie działania przyczynią się również do wzmocnienia transgranicznej współpracy.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020

Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego”.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.