Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Uczelnie i samorząd województwa dają duże pieniądze na pozyskanie zagranicznych studentów

Uczelnie i samorząd województwa dają duże pieniądze na pozyskanie zagranicznych studentów

Podpisujący porozumienie Study in Pomorskie. Fot. Sławomir Lewandowski

Co zrobić, by studenci z całego świata zdobywali u nas wiedzę, a później otwierali Pomorskiem swoje biznesy? Pomoże w tym specjalny projekt przygotowany na Pomorzu.

 

Prawie 200 tysięcy złotych przeznaczono na projekt Study in Pomorskie, który ma wspierać międzynarodowych studentów i stypendystów z województwa pomorskiego m.in. poprzez szkolenia, wprowadzanie nauczania wielokulturowego i aspektów międzynarodowych do programów kształcenia. Porozumienie pomiędzy samorządem województwa i 8 pomorskimi uczelniami podpisano 14 marca 2017 r. w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku.

 

Jak działa projekt Study in Pomorskie?

Projekt obejmuje m.in. stworzenie spójnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, informacji o pozycji uczelni w rankingach szkół wyższych oraz atrakcyjności pomorskich miast. Pomorskie ma być postrzegane jako miejsce przyjazne obcokrajowcom, umożliwiające studia na wysokim poziomie i zapewniające szybką i sprawną obsługę studentów i pracowników z zagranicy. Uczelnie m.in. opracują wspólne materiały promocyjne i stworzą platformę internetową, będą uczestniczyły w zagranicznych targach i konferencjach. Samorząd województwa pomorskiego i uczelnie przygotują roczne plany przedsięwzięć i środki finansowe. Takie działania mają przyciągać studentów polskich i zagranicznych.

 

Pierwsze wspólne działania

Podpisanie porozumienia to dopiero początek. Kolejne wyzwania to między innymi realizacja założonych zamierzeń, podejmowanie nowych wyzwań w postaci m.in. pomorskiego funduszu stypendialnego czy budowy wspólnego systemu obsługi studentów. To również zaangażowanie miast oraz przedstawicieli biznesu we wspólne wysiłki na rzecz przyciągania młodych ludzi na pomorskie uczelnie.

Samorząd województwa w 2017 roku będzie liderem dwóch przedsięwzięć realizowanych w ramach podpisanego porozumienia:

  • przygotowanie mapy potrzeb studenta;
  • organizacja misji gospodarczej do Chin z udziałem pomorskich uczelni.

 

Kto i ile dał pieniędzy?

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 100 tysięcy złotych na realizację projektu, a uczelnie – 88 tysięcy złotych.

 

Samorząd województwa pomorskiego

do 100 tysięcy złotych

Akademia Morska w Gdyni

do 7 tysięcy złotych

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

do 5 tysięcy złotych

Akademia Pomorska w Słupsku

do 6 tysięcy złotych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

do 5 tysięcy złotych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

do 5 tysięcy złotych

Gdański Uniwersytet Medyczny

do 20 tysięcy złotych

Politechnika Gdańska

do 20 tysięcy złotych

Uniwersytet Gdański

do 20 tysięcy złotych

 

Zobacz:

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.