Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Tu będą się kształcić przyszłe kadry przemysłu energetycznego. Otwarcie nowego budynku Chemii na Politechnice Gdańskiej

Tu będą się kształcić przyszłe kadry przemysłu energetycznego. Otwarcie nowego budynku Chemii na Politechnice Gdańskiej

Fot. Aleksander Olszak

Lepsze warunki kształcenia i kompetencje niezbędne na technologicznym rynku pracy. Powstał też nowy kierunek studiów II stopnia o profilu praktycznym. To wszystko w rozbudowanym budynku "C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

 

Budynek „C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej został uroczyście otwarty 16 października 2018 r. Przecięcia wstęgi dokonał marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, rektor PG Jacek Namieśnik oraz władze wydziału. Jednocześnie został podpisany aneks zwiększający unijne dofinansowanie projektu.

 

Budynek „Chemia C”

W ramach projektu do budynku „Chemia C” dobudowane zostało nowe skrzydło. – Dla naszej uczelni to ważny dzień, na który czekaliśmy długo. Oddajemy studentom nowoczesny budynek z labolatoriami, ale również uporządkowaliśmy otoczenie. Dzięki temu kampus PG wygląda coraz piękniej i nie mamy czego się wstydzić – zaznaczył Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. W budynku „C” znajdują się pracownie dydaktyczne oraz komputerowe. Wybudowana została też sala audytoryjna na 135 miejsc wraz z multimedialnym wyposażeniem. W budynku znajdują się w pełni wyposażone laboratoria odnawialnych źródeł energii i biologii molekularnej. Są również specjalistyczne laboratoria zabezpieczeń przeciwkorozyjnych galwanotechniki i technologii przetwarzania nośników energii. Studenci mają do dyspozycji miejsca do pracy własnej. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Budynek “C” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Fot. Aleksander Olszak

 

Kadry dla przemysłu energetycznego

Cały projekt realizowany przez Politechnikę Gdańską ma na celu zwiększenie poziomu kształcenia. – Warto było przeznaczyć pieniądze na tą inwestycję. Politechnika Gdańska pnie się w rankingach coraz wyżej, a nauka na Wydziale Chemii jest tego najlepszym przykładem. Kształcą się tu przyszli pracownicy nowoczesnego sektora energetycznego i paliwowego. – zaznaczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Władze uczelni dopasowały program nauki tak, aby absolwenci posiadali kwalifikacje, których oczekują potencjalni pracodawcy z branży energetycznej i paliwowej. Uruchomiony został kierunek praktyczny studiów – inżynieria i technologie nośników energii. Są to studnia drugiego stopnia wraz z praktyką zawodową, na których kształcą się przyszli inżynierowie systemów przesyłania energii czy projektowania instalacji przemysłowych. W programie nauki zawarte są praktyki u partnerów studiów.  Wykładowcami są często przedstawiciele firm z branży energetycznej.

 

Kilka cyfr

Wartość całego projektu to prawie 12 mln zł. Pierwotna kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosiła około 4,4 mln zł. Po podpisaniu aneksu unijne dofinansowanie zwiększy się do wartości ponad 6,7 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.