Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Trzeci  nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

Trzeci nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 67 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 72 mln zł. Dostępna kwota środków – według aktualnego kursu euro – wynosi niespełna 25,7 mln zł.

Wnioski podlegać będą teraz ocenie „punktowej” wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu wykonawczym dla przedmiotowego poddziałania. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które uzyskają co najmniej  8 punktów.

Był to już trzeci nabór na projekty „drogowe”, których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku rozstrzygnięcia wcześniejszych konkursów zawartych zostało 99 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 98 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.