Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Trzeci  nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

Trzeci nabór wniosków na projekty „drogowe” zakończony!

W ramach przeprowadzonego naboru wpłynęło 67 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 72 mln zł. Dostępna kwota środków – według aktualnego kursu euro – wynosi niespełna 25,7 mln zł.

Wnioski podlegać będą teraz ocenie „punktowej” wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu wykonawczym dla przedmiotowego poddziałania. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które uzyskają co najmniej  8 punktów.

Był to już trzeci nabór na projekty „drogowe”, których realizacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku rozstrzygnięcia wcześniejszych konkursów zawartych zostało 99 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą prawie 98 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.