Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Transport między Polską a Szwecją ma być szybszy. Porozumienie Pomorza i Blekinge otwiera drogę do Bałtyckiej Autostrady

Transport między Polską a Szwecją ma być szybszy. Porozumienie Pomorza i Blekinge otwiera drogę do Bałtyckiej Autostrady

Port w Gdyni. Tu zacznie się morska autostrada do Skandynawii

W 2023 roku autostrada morska jeszcze sprawniej połączy Pomorze z Karlskroną. Samorządowcy Polski i Szwecji chcą jak najlepszej komunikacji przez Morze Bałtyckie. W Gdyni podpisano porozumienie o współpracy w ramach korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk.

 

Na Pomorzu przebywali przedstawiciele szwedzkiego regionu Blekinge z Christiną Mattison, przewodniczącą zarządu Regionu Blekinge na czele. Przyjechali też unijni koordynatorzy sieci transportowej: Kurt Bodewiga odpowiedzialny za korytarz Bałtyk-Adriatyk oraz Brian Simpson, który zajmuje się morskimi autostradami.

 

Pasażerowie w Polsce i Szwecji wybierają kolej

Najpierw goście zapoznali się z Pomorską Koleją Metropolitalną. PKM jest flagowym projektem realizowanym w ramach korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. – To największa kolejowa inwestycja w Polsce zrealizowana przez samorząd wojewódzki. Dotychczas budowa linii kolejowych to były zadania władz centralnych – zaznaczył Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Jak zaznaczył wicemarszałek Świlski: „Na Pomorzu liczba pasażerów stale wzrasta. Tylko na linii PKM w ubiegłym przewieźliśmy ponad 3 mln pasażerów”. Również w Szwecji liczba pasażerów wzrasta. – W regionie Blekinge liczba pasażerów wzrosła z 200 tys. do 2 mln rocznie. To zasługa między innymi wprowadzenia systemu jednego biletu – dodała Christina Mattison, przewodnicząca zarządu regionu Blekinge.

 

Bałtyckie trójporozumienie

Uczestnicy spotkania w Muzeum Emigracji w Gdyni byli zgodni, że istniejący korytarz Bałtyk-Adriatyk trzeba wydłużyć na północ do Szwecji. Morska autostrada ma połączyć Gdynię i Karlskronę.  W Urzędzie Miasta Gdyni podpisane zostało porozumienie w tej sprawie. Wytycza ono nowe cele transgranicznej współpracy. Sygnatariuszami zostało: województwo pomorskie, miasto Gdynia oraz miasto Karlskrona. – Podpisanie tego dokumentu ma duże znaczenie dla całego korytarza Bałtyk-Adriatyk. W jego wyniku znaczny strumień skandynawskiego transportu na południe Europy przepłynie  przez Pomorze– powiedział wicemarszałek Świlski. – Pamiętajmy też, że w strefie oddziaływania korytarza w Polsce mieszka prawie 72 proc. ludności i zlokalizowane jest 76 proc. przedsiębiorstw – dodał. Sygnatariusze wezwali również władze centralne w Polsce do uznania Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk za ważny i wielki projekt dla Polski.

 

Podpisanie Trójporozumienia w sprwie przedłużenia korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk do Skandynawii. Fot. mat. prasowe UM Gdynia

Autostradą do Szwecji

Pomysł utworzenia morskiej autostrady na Bałtyku spodobał się unijnym koordynatorom. Obecni na konferencji w Gdyni Kurt Bodewig, odpowiedzialny za sprawy związane z Korytarzem Bałtyk-Adriatyk oraz Brian Simpson zajmujący się morskimi autostradami poparli inicjatywę polsko-szwedzkiego wystąpienia o przedłużenie Korytarza Bałtyk-Adriatyk o trasę Baltic Link. W 2023 roku ma ona połączyć Gdynię z Karlskroną i Goeteborgiem. Do współpracy w ramach projektu zaproszona została również Stena Line. Armator promowy już teraz eksploatuje na linii pomiędzy Polską a Szwecją trzy promy i zapowiada wprowadzenia na kolejnych większych jednostek.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.