Transgraniczne Trakty
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/04/DW3.jpg Transgraniczne Trakty. Prace remontowe w toku

Transgraniczne Trakty. Prace remontowe w toku

Fot. mat. UMWP/Nadzory-GL
23.04.2021
AP

AP
23.04.2021

W ramach projektu „Transgraniczne Trakty” trwają prace modernizacyjne na drodze wojewódzkiej nr 501 na Mierzei Wiślanej oraz ulicy Ushakova w Bałtijsku.

Wykonawcą remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 501 jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Na samym początku wykonano niezbędne prace przygotowawcze: pomiary geodezyjne, zabezpieczenie drzew, ustawienie tymczasowych wygrodzeń dla płazów i roboty rozbiórkowe.

W chwili obecnej realizowane są prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni jezdni, dodatkowo przystąpiono do robót brukarskich na terenie zatoki autobusowej i chodnika poza terenem zabudowanym. Oprócz infrastruktury drogowej, wykonywane są także prace związane z branżą teletechniczną oraz budową oświetlenia. Zakończenie prac planowane jest na początek czerwca 2021 r.

Na ulicy Ushakova w Bałtijsku, wykonawca wybrany przez Beneficjenta rosyjskiego również przystąpił do prac. Dotychczas, wykonano niezbędne prace przygotowawcze: zabezpieczono teren budowy, rozebrano dotychczasową nawierzchnię. Obecnie przygotowane zostały fundamenty pod budowę nowej drogi, zbudowano studnie kanalizacyjne, przystąpiono do układania systemu kanalizacji deszczowej, a także do budowy chodnika. Zakończenie prac planowane jest na październik 2021 r.

 

 

„Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Instrumentu Sąsiedztwa. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.