Transgraniczne Trakty
Transgraniczne Trakty. Prace remontowe w toku

Transgraniczne Trakty. Prace remontowe w toku

Fot. mat. UMWP/Nadzory-GL
23.04.2021
AP

AP
23.04.2021

W ramach projektu „Transgraniczne Trakty” trwają prace modernizacyjne na drodze wojewódzkiej nr 501 na Mierzei Wiślanej oraz ulicy Ushakova w Bałtijsku.

Wykonawcą remontu odcinka drogi wojewódzkiej nr 501 jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Na samym początku wykonano niezbędne prace przygotowawcze: pomiary geodezyjne, zabezpieczenie drzew, ustawienie tymczasowych wygrodzeń dla płazów i roboty rozbiórkowe.

W chwili obecnej realizowane są prace związane z wymianą konstrukcji nawierzchni jezdni, dodatkowo przystąpiono do robót brukarskich na terenie zatoki autobusowej i chodnika poza terenem zabudowanym. Oprócz infrastruktury drogowej, wykonywane są także prace związane z branżą teletechniczną oraz budową oświetlenia. Zakończenie prac planowane jest na początek czerwca 2021 r.

Na ulicy Ushakova w Bałtijsku, wykonawca wybrany przez Beneficjenta rosyjskiego również przystąpił do prac. Dotychczas, wykonano niezbędne prace przygotowawcze: zabezpieczono teren budowy, rozebrano dotychczasową nawierzchnię. Obecnie przygotowane zostały fundamenty pod budowę nowej drogi, zbudowano studnie kanalizacyjne, przystąpiono do układania systemu kanalizacji deszczowej, a także do budowy chodnika. Zakończenie prac planowane jest na październik 2021 r.

 

„Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020”.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.