Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
To już ostatnia w V kadencji sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zapraszamy na transmisję

To już ostatnia w V kadencji sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zapraszamy na transmisję

Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

Ile uchwał zostało przyjętych w ciągu ostatnich czterech lat? O co radni pytali Zarząd Województwa Pomorskiego? Ostatnia, 50.sesja regionalnego pomorskiego parlamentu to dobra okazja do krótkiego podsumowania.

 

Obrady tradycyjnie rozpoczną się o godzinie 11.00 w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

 

V  kadencja

Radni Województwa Pomorskiego decydują m.in. o wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej dla Pomorza, o inwestycjach w regionie, modernizacji pomorskich szpitali, rozbudowie infrastruktury czy o pieniądzach na edukację zawodową. Sejmik tworzy 33 radnych zrzeszonych w trzech klubach: Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości. Radnymi w V kadencji byli:

  • klub Platformy Obywatelskiej: Jacek Bendykowski – przewodniczący klubu, Andrzej Bartnicki, Leszek Bonna, Wiesław Byczkowski, Grzegorz Grzelak, Jan Kleinszmidt, Dariusz Męczykowski, Dobrawa Morzyńska, Zenon Odya, Bartosz Piotrusiewicz, Andrzej Struk, Karolina Szczygieł, Mieczysław Struk, Ryszard Świlski, Piotr Widz, Alicja Zajączkowska i Hanna Zych-Cisoń.
  • klub Prawa i Sprawiedliwości: Jerzy Barzowski – przewodniczący klubu, Jarosław Bierecki, Roman Dambek, Anna Gwiazda, Mirosława Kaczyńska, Piotr Karczewski, Danuta Sikora, Piotr Zwara i Arwid Żebrowski.
  • klub Polskiego Stronnictwa Ludowego: Krzysztof Trawicki – przewodniczący klubu, Mirosław Batruch, Czesław Elżanowski, Janusz Kupcewicz, Hubert Lewna, Maria Pawłowska oraz Józef Sarnowski.

W tej kadencji sejmiku większość miała koalicja PO-PSL, która dysponowała 24 głosami, natomiast opozycja miała 9 głosów. Pracami sejmiku kierowało prezydium składające się z przewodniczącego SWP Jana Kleinszmidta oraz trzech wiceprzewodniczących: Grzegorza Grzelaka, Józefa Sarnowskiego oraz, od lipca 2016 roku, Hanny Zych-Cisoń.

 

Radni głosują i pytają

Podstawowym narzędziem pracy radnych są interpelacje. To zapytania, które radni województwa składają do przewodniczącego Sejmiku. Dotyczą one np. planów inwestycyjnych w ich okręgach wyborczych czy bieżących prac urzędu marszałkowskiego. W ciągu całej kadencji radni złożyli 129 interpelacji. Najważniejszą chwilą podczas całej sesji sejmiku jest głosowanie nad przedstawionymi projektami uchwał. W kończącej się kadencji radni przyjęli 559 uchwał.

 

Sejmik to też komisje

Radni pracują nie tylko podczas sesji. Spotykają się też na posiedzeniach komisji sejmiku. Jest ich dziewięć: budżetu i finansów, rewizyjna, samorządu terytorialnego i bezpieczeństwa publicznego, strategii rozwoju i polityki przestrzennej, zdrowia, polityki społecznej i rodziny, współpracy międzyregionalnej i zagranicznej, nauki, edukacji, kultury i sportu, rolnictwa, gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich oraz komisja ochrony środowiska. W mijającej kadencji najczęściej, bo aż 55 razy, spotykała się Komisja Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Z kolej najmniej posiedzeń, bo 21 miała Komisja Współpracy Międzyregionalnej i Zagranicznej. Zdecydowana większość komisji spotykała się około 50 razy.

 

Czym zajmą się radni na ostatniej sesji?

W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie.:

  • przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 Programu opieki nad zabytkami województwa pomorskiego na lata 2016-2019
  • regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Pomorskie
  • uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Ponadto, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz przewodniczący Sejmiku Jan Kleinszmidt przedstawią  informacje dotyczącą analizy oświadczeń majątkowych. Tego dnia zostanie również przekazany obraz „Pomorze”. Dzieło zostało zamówione w 1923 r. przez ówczesnego wojewodę pomorskiego Stanisława Wachowiaka. Był w posiadaniu rodziny Stanisława Wachowiaka i został podarowany na rzecz Muzeum Narodowego w Gdańsku w 2018 r.

 

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.