Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8fb329ae-a4ba-4d81-ba59-2754e3c089b0.jpg To będą bardzo dobrze wydane pieniądze. Radni województwa przyjęli budżet na rok 2018

To będą bardzo dobrze wydane pieniądze. Radni województwa przyjęli budżet na rok 2018

Dyskusja nad budżetem województwa pomorskiego

Rekordowo wysokie wpływy oraz niski deficyt. Ponad miliard złotych wydanych między innymi na transport, zdrowie czy kulturę. Taki będzie budżet województwa pomorskiego w 2018 roku.

 

Na XLII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło się głosowanie nad projektem budżetu województwa pomorskiego na rok 2018. Za przyjęciem proponowanej uchwały było 21 radnych. Przeciw głosowało 5 radnych.

 

Kilka liczb

Dochody budżetu w roku 2018 wyniosą 1 156 642 652 zł. Ponad połowa tej kwoty będzie pochodzić z dotacji, jaką wypłacają samorządom władze centralne. Dochody są również pozyskiwane ze sprzedaży majątku własnego województwa oraz z udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych zarejestrowanych na terenie województwa pomorskiego. Wydatki zaplanowano w kwocie 1 236 390 793 zł. Deficyt budżetu wyniesie 79 748 141 zł.

 

Dyskusja na sesji

W trakcie dyskusji nad projektem budżetu wypowiadali się zarówno radni opozycji, jak i koalicji rządzącej. – Wbrew temu co mówią nasi przeciwnicy, to nie jest budżet wyborczy. Opozycja ma prawo krytykować, ale pamiętajmy, że nigdy w historii radni Prawa i Sprawiedliwości nie poparli przygotowanego przez nas budżetu – zwrócił się do radnych Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.  

 

Komisja jednogłośnie za budżetem

Projekt budżetu jest opiniowany przez Komisję Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na posiedzeniu 6 grudnia br. komisja wysłuchała skarbnika województwa oraz dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Podczas prac nad projektem, żaden z radnych nie złożył wniosku z poprawkami – poinformował Leszek Bonna, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Po dyskusji zarządzono głosowanie. Wszyscy członkowie komisji opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu województwa na rok 2018.

 

Pozytywna opinia RIO

Procedura przyjmowania budżetu wymaga zaopiniowania go przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku. Uchwałą z dnia 1 grudnia 2017 r. RIO wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu.  – W opinii zapisano, że wszystkie przyjęte wskaźniki oraz kwoty są zgodne z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego, a cały projekt opracowany jest zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Wskazano jedynie dwa niewielkie błędy, które zostały już poprawione – powiedział Henryk Halmann, skarbnik województwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.