Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/92dbda4e-a6df-4c8e-947b-1481965bce8f.jpg Szukasz pracy? Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Prawie 400 tys. zł do podziału w Nowym Dworze Gdańskim

Szukasz pracy? Chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Prawie 400 tys. zł do podziału w Nowym Dworze Gdańskim

Podpisanie umowy o dofinansowanie aktywizacji zawodowej w Nowym Dworze Gd.

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia, staże u pracodawców oraz wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej zakłada projekt powiatu nowodworskiego. Całkowita jego wartość to 399 tys. zł, z czego ponad 379 tys. zł stanowi wsparcie unijne.

 

Uroczyste podpisanie umów, z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego, miało miejsce 26 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

 

Kto może wziąć udział

Projekt, realizowany od września 2017 r. do końca grudnia 2018 r., ma spowodować zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zaplanowano, że weźmie w nim udział 31 osób pozostających bez pracy, należących do następujących grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjac.

Wsparcie nie obejmuje osób, które nie ukończyły 30. roku życia.

 

 

Co oferuje?

Założeniem projekt jest podejmowanie działań, które spowodują powrót na rynek pracy. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy specjalistów poradnictwa zawodowego i pośrednictwem pracy. Dla każdego z nich zostanie też przygotowany indywidualny plan działania. Zostaną zorganizowane szkolenia zgodne z potrzebami poszczególnych uczestników i rynku pracy, staże u pracodawców w celu podwyższenia umiejętności praktycznych wykonywania pracy, jak również prace interwencyjne z częściowym dofinansowaniem wynagrodzenia.

 

Wsparcie dla pracodawców

Projekt przewiduje również wsparcie dla pracodawców w postaci dofinansowania wyposażenie lub doposażenie miejsc pracy. Natomiast osoby zainteresowane prowadzeniem swojego biznesu będą miały możliwość złożenia wniosku o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt otrzymał unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, a partnerem jest gmina Nowy Dwór Gdański.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.