Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Prawie 3 miliony złotych na leczenie chorób naczyń mózgowych. Skorzystają mieszkańcy trzech województw

Prawie 3 miliony złotych na leczenie chorób naczyń mózgowych. Skorzystają mieszkańcy trzech województw

Lekarka słucha pacjenta

Dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w konkursie profilaktyka chorób naczyń mózgowych dostaną Szpitale Pomorskie oraz Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: badania przesiewowe, kampanie informacyjno-edukacyjną, film instruktażowy oraz stworzenie portalu internetowego.

 

Dodatkowe środki pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szpitale Pomorskie dostaną prawie 1,4 mln zł, a Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie – ponad 1,5 mln zł.

Celem projektu jest wdrożenie Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA).

– To projekt ważny dla naszego szpitala, ponieważ możemy podzielić się wiedzą dotyczącą neurologii, leczenia zatorowości naczyń mózgowych – informuje Wiktor Hajdenrajch, prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. – To również prestiż, gdyż nasz nieduży ośrodek znalazł się w grupie dziewięciu wybranych w Polsce jednostek. Oznacza to, że wniosek był dobrze przygotowany merytorycznie, a Ministerstwo Zdrowia ufa, że sobie dobrze poradzimy z jego realizacją – cieszy się Hajdenrajch.

 

Choroby naczyń mózgowych

Do schorzeń tych należą m.in.: zawały mózgu (niedokrwienny udar), krwotoki śródczaszkowe, krwotoki podpajęczynówkowe, zwężenia tętnic przedmózgowych i mózgowych nieprowadzące do zawału mózgu. Choroby te dotykają najczęściej osoby aktywne zawodowo. Zazwyczaj ich skutki są nieodwracalne i dlatego są najczęstszą przyczyną inwalidztwa u ludzi powyżej 45 roku życia. Jest to coraz istotniejszy problem nie tylko medyczny, ale i społeczny oraz ekonomiczny. Podstawowymi czynnikami ryzyka chorób naczyń mózgowych są: nadużywanie alkoholu oraz tytoniu, otyłość brzuszna, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, a także bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Dlatego też podwyższenie świadomości społecznej oraz poprawa wiedzy pracowników POZ jest konieczna.

– Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zachorowalności, umieralności i długotrwałej niesprawności na całym świecie, w tym najczęstszą grupą inwalidztwa w populacji powyżej 45 roku życia – mówi dr n. med. Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich. – Jest także trzecią pod względem częstości przyczyną ograniczenia sprawności, co przekłada się wprost na wypadanie z rynku pracy. Stąd też nasz pomysł, by przeciwdziałać, prowadzić profilaktykę i minimalizować skutki, czyli wcześnie rozpoznawać i podjąć leczenie osób z chorobami naczyń mózgowych – tłumaczy prezes Nałęcz.

 

Profilaktyka u osób aktywnych zawodowo

Programem profilaktycznym do końca 2019 r. objętych będzie około 12 tys. mieszkańców w wieku 40-65 lat z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Badania przesiewowe dotyczyć będą osób pracujących, u których przy pomocy tzw. check-listy zostaną zidentyfikowane czynniki ryzyka, grożące wystąpieniem udaru mózgu. Spośród tej grupy lekarze POZ do dalszych badań wytypują 3600 osób. Chorzy zostaną zdiagnozowani i otrzymają plan leczenia

 

Szkolenia dla pracowników POZ

Szkolenia dla pracowników POZ będą realizowane przez dwie spółki. Skorzysta z nich po 240 lekarzy i pielęgniarek z 120 placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Szkolenia mają odbywać się dwuetapowo na początku projektu oraz po roku jego funkcjonowania. Chodzi o podniesienie kwalifikacji w zakresie wczesnego rozpoznania chorób naczyń mózgowych oraz wypracowanie standardów wykrywania chorób w ramach opieki koordynowanej lekarz POZ – neurolog/kardiolog. Dzięki temu ma wzrosnąć wykrywanie choroby we wczesnych etapach oraz skuteczność wykorzystania odpowiednich narzędzi przesiewowych. Jednocześnie pracownicy POZ oczekują informacji dotyczącej sprawnej diagnostyki, na którą będą kierowali swoich pacjentów po wstępnych rozpoznaniach.

 

Kampania informacyjna

Równocześnie będą prowadzone działania edukacyjne i informacyjne. Powstanie specjalny portal internetowy dla mieszkańców (materiały informacyjne), jak i lekarzy, pielęgniarek POZ, organizacji skupiających pacjentów z chorobami naczyń mózgowych, którzy będą współpracować w ramach projektu. Informacja o projekcie dostępna będzie również dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem konsultanta oraz specjalnie przygotowanej wersji portalu dostosowanej także dla osób z innymi niepełnosprawnościami np. związanymi z wadą wzroku. W lokalnych mediach emitowane będą spoty informacyjne oraz artykuły sponsorowane na temat całej akcji. Powstanie też film instruktażowy. Plakaty i ulotki znajdą się w biorących udział w projekcie POZ-ach tak, aby pacjenci mieli jak najlepszy dostęp do lekarza najbliżej miejsca zamieszkania, niezależnie od płci oraz niepełnosprawności, zapewniając brak barier infrastrukturalnych.

Będzie też rozsyłany tzw. mailing profilowany. Chodzi o podniesienie wiedzy dotyczącej wczesnego wykrywania choroby.

Powstanie też elektroniczne centrum koordynacji procesu kierowania osobami, u których zidentyfikowano czynniki ryzyka. Chodzi oto, aby pacjenci otrzymali rozpoznanie choroby oraz konkretne zalecenia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.