Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/20092523-f621-4c12-8af8-639328d265e9.jpg Święto najlepszych uczniów województwa pomorskiego. Marszałek wręczył stypendia w wysokości ponad 2,5 mln zł

Święto najlepszych uczniów województwa pomorskiego. Marszałek wręczył stypendia w wysokości ponad 2,5 mln zł

Marszałek Mieczysław Struk wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom z Pomorza.

Stypendia za specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe otrzymało aż 904 uczniów. Filharmonia Bałtycka pękała w szwach. Na galę stypendialną przyjechali nie tylko wyróżnieni uczniowie, ale także ich rodzice i wychowawcy. W szczególny sposób zostało wyróżnionych sześciu uczniów za wybitne osiągnięcia międzynarodowe

 

Gala stypendialna odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego”, który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2016/2017. W uroczystości wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom uczestniczyli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół i nauczycieli, jak również rodzice i opiekunowie wyróżnionych uczniów.

 

Najzdolniejsi uczniowie Pomorza

W ramach programu stypendialnego w 2017 roku przyznano 3 rodzaje stypendiów.

Dla uczniów, którzy byli laureatami i finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych. Tu wpłynęło 468 wniosków. Zdecydowano o przyznaniu stypendiów 46 uczniom w wysokości od 150 do 300 zł przez 10 miesięcy. Stypendium jest finansowane z budżetu województwa pomorskiego.

Kolejne to stypendium pochodzące z środków europejskich. Otrzymali je uczniowie szczególnie uzdolnieni w dziedzinach: matematycznej, przyrodniczej, informatycznej i języków obcych. Chętnych do otrzymania takiego stypendium było aż 801. Stypendium w wysokości 250 zł przez 10 miesięcy otrzyma 400 uczniów.

Trzecie stypendium, także finansowane ze środków Unii Europejskiej, zostało przyznane, już po raz drugi, uczniom szkół zawodowych. Z  1416 wniosków, stypendium w wysokości 150 zł przez 10 miesięcy dostanie 408 uczniów szczególnie uzdolnionych w kategorii przedmiotów zawodowych.

– Jestem pełen szacunku i uznania dla Waszej ciężkiej pracy – zwrócił się do młodych stypendystów marszałek Mieczysław Struk. – Dzisiejsze wydarzenie jest ważnym momentem dla Was wszystkich, a także dla tych, którzy Wam towarzyszą: rodziców, nauczycieli, wychowawców. To jest także ważny moment w życiu całej wspólnoty Pomorza. Życzę więc Wam samych mądrych decyzji, które podejmujecie teraz i które będziecie podejmować w ciągu najbliższych miesięcy czy kilku lat. Życzę też, by te stypendia były stymulatorem Waszego dalszego rozwoju. Spożytkujcie je jak najlepiej – życzył marszałek podczas gali.  

 

 

Stypendia sportowe

W trakcie gali marszałek Mieczysław Struk wręczył również stypendia dla młodych zawodników, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe. Wyróżnienia zostały przyznane w trzech kategoriach.

W kategorii młodzieżowej, przyznano 20 stypendiów w wysokości 700 zł. Będą wypłacane przez 10 miesięcy. W drugiej kategorii (junior) 15 osób otrzyma 350 zł przez 10 miesięcy. W ostatniej kategorii (junior młodszy) przyznano stypendia 15 uczniom w wysokości 200 zł przez 10 miesięcy.

Ogółem wyróżnionych zostało 904 stypendystów. Nad oceną wszystkich złożonych wniosków stypendialnych czuwała powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego komisja stypendialna.  W jej skład weszli między innymi radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, a także przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. W wypadku stypendiów sportowych w pracach komisji stypendialnej brali udział przedstawiciele Pomorskiej Federacji Sportowej.

 

Sześciu wspaniałych

Spośród wszystkich tegorocznych stypendystów w szczególny sposób wyróżniono sześciu wyjątkowych uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wykazali się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnym i potrafili równolegle rozwijać swoje uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy. W czasie gali marszałek województwa pomorskiego wręczył im specjalne nagrody. Oto sylwetki sześciu wybitnych uczniów województwa pomorskiego:

Damian Burczyk – obecnie uczeń III klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat międzynarodowej olimpiady informatycznej w Bergen (Norwegia) oraz międzynarodowego konkursu matematycznego w Oulu (Finlandia), a także ogólnopolskiej olimpiady informatycznej.

Paweł Burzyński – absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, obecnie student informatyki na Uniwersytecie Cambridge, laureat m. in. międzynarodowego konkursu informatycznego w Bukareszcie (Rumunia), ogólnopolskiej olimpiady informatycznej oraz finalista ogólnopolskiej olimpiady matematycznej.

Piotr Czerwiński – obecnie uczeń II klasy Szkoły Muzycznej II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, laureat wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, m. in. w Rydze (Łotwa), w Broumov (Czechy), czy w Antoninie (Polska).

Dominika Dawidowska – obecnie uczennica maturalnej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni, laureatka wielu międzynarodowych konkursów gitarowych, m. in. w Reisbach (Niemcy), w Antwerpii (Belgia), czy w Parmie (Włochy).

Wojciech Jankowski – obecnie uczeń III klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat międzynarodowej olimpiady chemicznej w Nakhon Pathom (Tajlandia), ogólnopolskiej olimpiady chemicznej oraz finalista ogólnopolskiej olimpiady matematycznej.

Juliusz Pham – obecnie uczeń III klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat dwóch międzynarodowych olimpiad informatycznych w Kazaniu (Rosja) i w Piatra Neamț (Rumunia) oraz ogólnopolskiej olimpiady informatycznej.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.