Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/a1baa848-5b01-4ecf-93e2-07e883d638f4.jpg Studiuj na Pomorzu. Ponad 130 tys. zł na stypendia i dodatkowe punkty za wybór pomorskich uczelni

Studiuj na Pomorzu. Ponad 130 tys. zł na stypendia i dodatkowe punkty za wybór pomorskich uczelni

Studentka z książkami

– Chcemy w szczególny sposób promować ideę studiowania i pracy na Pomorzu – mówi Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego. By zachęcić do studiowania w naszym województwie, na XXXVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjęto zmiany w regulaminie przyznawania stypendiów.

 

Stypendia przyznawane są na podstawie punktacji, w której liczy się m.in.: średnia ocen, publikacje naukowe, udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo patentu, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym. Nowością jest dodatkowa punktacja za wybór uczelni pomorskiej.

 

Uczysz się na Pomorzu? Masz większe szanse

Maksymalna kwota stypendium to 380 zł. Przyznawane jest na 9 miesięcy za osiągnięcia naukowe studentowi, który posiada średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku. Otrzyma ją też słuchacz kontynuujący studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Warunkiem działającym na korzyść jest zamieszkiwanie na terenie województwa pomorskiego (wystarczy oświadczenie) i studiowanie na jednej z pomorskich uczelni. To oczywiście nie wyklucza osób, które mają ciekawe osiągnięcia, pochodzą z Pomorza, a studiują w kraju lub za granicą.

– Osoby, które otrzymują stypendia muszą wykazać się osiągnięciami zrealizowanymi w poprzednim roku akademickim, ale też aktywnością społeczną – mówi Mikołajczyk. – Przede wszystkim oceniamy profil naukowy, zrealizowane projekty, napisane prace, referaty, przedstawione na konferencjach i dzieła sztuki, bo również studenci uczelni artystycznych mogą zabiegać o to dofinansowanie – dodaje. W system oceny osiągnięć zaangażowani są zarówno przedstawiciele uczelni, sejmików województwa oraz przedsiębiorcy.

 

 

Będzie łatwiej

Jest też kilka nowych rozwiązań, które ułatwiają uzyskanie zaświadczenia z uczelni, że student studiuje tam studiuje, a dokumenty, które złożył są potwierdzone i wiarygodne. Doprecyzowano też to, na czym polega projekt akademicki, a na czym praca naukowa, by zapobiec ewentualnym nieporozumieniom.

Urząd Marszałkowski w roku akademickim 2017/2018 przeznaczy na stypendia kwotę 130 tys. zł, z których skorzysta około 40 żaków. Wnioski będą przyjmowane zgodnie z kalendarzem studenckim, czyli późną jesienią 2017 r. Więcej informacji na temat stypendiów na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.