Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Strategia województwa, uchwały antysmogowe i remonty zabytków. Dziewiętnasta sesja sejmiku

Strategia województwa, uchwały antysmogowe i remonty zabytków. Dziewiętnasta sesja sejmiku

Marszałek Mieczysław Struk. Fot. Marcin Szumny

W poniedziałek, 24 lutego 2020 roku odbyła się XIX sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni podjęli uchwałę antysmogową, która będzie obowiązywać w Sopocie, a także wsparli kwotą ponad 1,7 mln zł konserwacje i remonty zabytków w regionie. Debatowali także o projekcie strategii województwa na rok 2030.

 

Przebieg sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego można obejrzeć w serwisie YouTube.

 

Strategia województwa pomorskiego 2030

Znaczną część poniedziałkowej dyskusji zajęła debata nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Przedstawił ją marszałek Mieczysław Struk. – Jesteśmy w momencie globalnych turbulencji gospodarczych, po brexicie, oraz budzących się nastrojów nacjonalistycznych – mówił Mieczysław Struk. – Jednocześnie, nasze województwo przeżywa okres prosperity i jest w czołówce trzydziestu najszybciej rozwijających się regionów Unii Europejskiej. Ludzie chętnie przeprowadzają się na Pomorze ze względu na atrakcyjne warunki życia i pracy. Dzięki zaangażowanym obywatelom, nasza gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie. To wszystko wzięliśmy pod uwagę w projektowaniu strategii na kolejne lata – tłumaczył Struk.

Strategia rozwoju województwa pomorskiego uwzględnia nowe uwarunkowania globalne, jakimi są starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu oraz cyfryzacja życia, która oznacza poprawę jakości usług, ale jednocześnie także wykluczenie niektórych grup społecznych i terytoriów. Wśród celów strategicznych województwa pomorskiego są: trwałe bezpieczeństwo środowiskowe, energetyczne i zdrowotne. Według założeń przygotowywanego dokumentu w regionie, potrzebna jest „odporna” gospodarka, czyli taka, która dobrze wykorzystuje pozycję międzynarodową Pomorskiego, zasoby rynku pracy i wspiera multimodalny transport, technologie offshorowe i logistykę morską. Gospodarka powinna też być odporna na zmieniającą się sytuację demograficzną. W zapisach strategii znalazły się także: oferta spędzania czasu wolnego mieszkańców oraz otwarta wspólnota regionalna, oparta na edukacji, wrażliwości i kapitale społecznym oraz mobilności i transporcie zbiorowym dobrej jakości.

Do 30 czerwca 2020 roku odbywają się konsultacje społeczne dotyczące celów Strategii 2030. W regionach zaplanowane są debaty, dyskusje z ekspertami i kolejne obrady na forum sejmiku pomorskiego. Więcej na ten temat w specjalnym serwisie: www.strategia2030.pomorskie.eu.

 

Remonty zabytków w Pomorskiem

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach, które są wpisane do rejestru zabytków. Finasowanie otrzyma 19 projektów na łączną kwotę 1 mln 750 tys. zł. Będą to m.in. prace konserwatorskie w klasztorze Ojców Dominikanów w Gdańsku, w gotyckim kościele Joannitów z XIV w. w Kokoszkowach (gm. Starogard Gdański) i remont wieży XIV-wiecznego kościoła św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie (gm. Nowy Dwór Gdański).

 

Co jeszcze?

Radni województwa pomorskiego podjęli także uchwały w sprawie warunków ograniczania populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Redzikowie. Uchwała była niezbędna ze względu na niszczenie sprzętu wojskowego i zagrożenie dla ludzi, jakie stanowią dzikie zwierzęta wbiegające na teren jednostki. Głosowało 28 radnych, 21 było za, natomiast 6 wstrzymało się od głosu. Jeden głos był przeciwny. Podczas XIX sesji podjęto też uchwalę nad podziałem województwa pomorskiego na obwody łowieckie.


Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski. Fot. Marcin Szumny

Ważnym punktem obrad były także uchwały antysmogowa i ograniczająca poziom hałasu w Sopocie. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście: W Sopocie nie będzie smogu i będzie ciszej.

Radni zajęli się także określeniem ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę niskomorfinowego maku i konopi włóknistych na Pomorzu. Mak będzie uprawiany tylko w jednej gminie – w Skarszewach (powierzchnia 40 ha). Natomiast konopie włókniste będą uprawiać wszystkie 123 gminy województwa pomorskiego. Są to tereny od hektara do aż 1072 ha w Nowym Dworze Gdańskim.

Ostatnim punktem XIX sesji było zatwierdzenie uchwały Konwentu Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Radni jednogłośnie uznali, że należy przyznać wyróżnienie za zasługi dla województwa pomorskiego Piotrowi Soyce i Jerzemu Litwinowi. Uroczyste wręczenie odznaczeń odbędzie się w innym terminie.

Pełny program sesji i projekty ustaw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.