Transgraniczne Trakty
Spotkanie robocze beneficjentów projektu

Spotkanie robocze beneficjentów projektu

30.12.2020
TT

TT
30.12.2020

W czwartek, 17 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie robocze beneficjentów projektu Transgraniczne Trakty. Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej, zostało przeprowadzone w formie on-line.

Pierwotnie miało się ono odbyć w Polsce, jednakże w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19, zostało przeprowadzona w formie on-line. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy beneficjenta wiodącego – Województwa Pomorskiego i beneficjenta rosyjskiego – jednostki samorządu terytorialnego Bałtyjski Okręg Miejski, zajmujący się realizacją projektu.

Tematyka spotkania

Podczas spotkania został omówiony stan realizacji zadań projektowych osiągnięty przez każdego z beneficjentów. Obie strony wymieniły się doświadczeniami, zdobytymi podczas ich realizacji. Przeanalizowany został harmonogram dalszych działań projektowych wraz z uwzględnieniem możliwych zagrożeń, związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną. Na tej podstawie zostały zaplanowane również dalsze prace zespołów projektowych.

 

 

Każdy z beneficjentów wypowiedział się na temat przygotowywanych przez siebie raportów okresowych i związanych z nimi trudności. Dodatkowo, uzgodnione zostały wspólne działania w zakresie wizualizacji, służące do promocji projektu. Dla utrwalenia wiedzy oraz zapewnienia sprawnej realizacji projektu, zostały omówione działania audytora i jego rola.

Trwała współpraca transgraniczna

W związku z prowadzonymi pracami nad nowym Programem Interreg Polska – Rosja 2021-2027, została omówiona możliwa dalsza współpraca, w ramach przyszłych projektów transgranicznych. Każda ze stron zadeklarowała chęć wspólnych działań w tym kierunku.

„Ta strona została utworzona i utrzymywana w związku ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponosi Województwo Pomorskie i w żadnym wypadku nie może ona być uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, instytucji zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego PWT Polska – Rosja 2014-2020”.

 

Rosja belka

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.