Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Specjalne pożyczki na odnowienie dzielnic. Mogą się o nie starać szkoły, kluby sportowe i kościoły

Specjalne pożyczki na odnowienie dzielnic. Mogą się o nie starać szkoły, kluby sportowe i kościoły

Pieniądze układane w stosy

O tanie kredyty mogą ubiegać się wszyscy, którzy chcą zmieniać rzeczywistość. Pożyczki będą niskooprocentowane i długoterminowe. Przeznaczono na nie ponad 95 mln zł. Mają wspierać projekty rewitalizacyjne.

 

Umowa miedzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) została podpisana 29 grudnia 2017 r. BGK otrzyma ponad 76 mln zł, które pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, a ze swoich funduszy dołoży ponad 19 mln zł. Pieniądze rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych na projekty w zdegradowanych obszarach miejskich.

 

Nowe pożyczki na świetnych warunkach

Pożyczki mają być niskooprocentowane (od 0,25 proc. w skali roku), udzielane nawet na 15 lat, przy czym można starać się też o karencję w spłacie kapitału o maksymalnie 24 miesiące. Ponadto bank nie pobierze opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. Dzięki temu kredyty będą tańsze i łatwiej dostępne.

Celem nowej oferty jest rewitalizacja terenów zdegradowanych, odnowienie obszarów miejskich i aktywizacja zawodowa ich mieszkańców. Jednak nie mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na budowie lub rozbudowie obiektów handlowych.

Z pożyczek mogą skorzystać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjnych, związki i stowarzyszenia, a także przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy. O pieniądze mogą starać się także kluby sportowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej oraz instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.

Więcej informacji w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego WP oraz pod numerami telefonów:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, tel. (58) 32 68 697;
  • Bank Gospodarstwa Krajowego, tel. (22) 522 95 55;
  • Agencja Rozwoju Pomorza S.A., tel. (58) 32 33 141.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.