Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3b80d53b-1d48-4c10-8541-ab6f92b72a56.jpg Skorzystałeś z superoferty turystycznej? Znasz ludzi promujących Pomorze? Zgłoś ich do Nagrody Marszałka

Skorzystałeś z superoferty turystycznej? Znasz ludzi promujących Pomorze? Zgłoś ich do Nagrody Marszałka

Windsurfing

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki wyróżni osoby, instytucje oraz podmioty gospodarcze, których działalność w 2017 r. miała szczególnie istotny wpływ na rozwój pomorskiej turystyki.

 

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 do 30 czerwca 2018 r. Laureatów poznamy podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki pod hasłem: „Turystyka i ochrona kultury”, 4 października 2018 r. podczas uroczystej gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

 

O nagrodzie

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za zasługi dla rozwoju turystyki promuje i wspiera najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy, które podnoszą atrakcyjność turystyczną naszego regionu i rozwijają pomorską gospodarkę turystyczną. Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  • Wydarzenie roku
  • Innowacja w turystyce
  • Oferta turystyczna
  • Osobowość roku
  • Inwestycja w turystyce

Szczególnym wyróżnieniem jest Nagroda Główna – Gryf Pomorski. Jest ona przyznawana za całokształt działalności osobom, których pasja i zaangażowanie przekładają się na osiągnięcia stanowiące ogromny wkład w kreowanie marki turystycznej województwa pomorskiego.

 

Jak należy zgłaszać kandydatów?

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym jednego kandydata można zgłosić tylko do jednej kategorii. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na zgłoszenie kandydatury do nagrody oraz na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem do pobrania. Kandydatów można zgłaszać wyłącznie pisemnie na formularzu wniosku (do pobrania poniżej), w terminie od 1 do 30 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu wniosku do UMWP), z dopiskiem „Nagroda Marszałka za zasługi dla rozwoju turystyki”, na adres:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Turystyki przy Długim Targu 1-7, pokój nr 31.

 

Pytania i wątpliwości

Należy uważnie zapoznać się z regulaminem przyznawania nagród. Ewentualne pytania w sprawie procedury zgłaszania kandydatów do nagrody prosimy kierować na adres e-mail: dt@pomorskie.eu

 

Niezbędne dokumenty

Do pobrania:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.