Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/aa313103-bde5-42fe-b28b-19061f5925da-scaled.jpg Seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa

Seminarium informacyjne Interreg Europa Środkowa

Depositphoto

Czwarty nabór projektów będzie otwarty w siedmiu obszarach tematycznych:

  • przemysł 4.0/zaawansowana produkcja,
  • przedsiębiorczość społeczna,
  • efektywność energetyczna w kontekście renowacji budynków publicznych w miastach,
  • mobilność niskowęglowa i jakość powietrza w miastach,
  • adaptacja do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku,
  • zagrożone dziedzictwo kulturowe (budynki i miejsca),
  • powiązania obszarów peryferyjnych i przygranicznych z sieciami i węzłami  TEN-T CNC.

Spośród 85 projektów zatwierdzonych w dwóch pierwszych naborach 44 realizowane są w wyżej wymienionych siedmiu obszarach. Są to projekty o akronimach: 3DCentral, AMiCE, FabLabNet, KETGATE, NUCLEI, SYNERGY, TRANSłNet, InnoPeer AVM, THINGS+, INNO-WISEs, SENTINEL, ROSIE, Social (i) Makers, ENTER-transfer, TOGETHER, ENERGY@SCHOOL, eCentral, BOOSTEE-CE, FEEDSCHOOLS, SMART COMMUTING, SOLEZ, SULPITER, MOVECIT, LOW-CARB, LAirA, AIR TRITIA, AWAIR, RAINMAN, FramWat, PROLINE-CE, SUSTREE, Protecht2save, BhENEFIT, RUINS, VirtualArch, RESTAURA, Forget Heritage, HICAPS, RUMOBIL, Pheripherial Access, CONNECT2CE, SUBNODES, TRANS-BORDER, SHAREPLACE.

Propozycje składane w 4. naborze muszą bazować na rezultatach co najmniej trzech projektów: minimum dwóch z programu Interreg Europa Środkowa (z powyższej listy) i jednego z programów zarządzanych przez Komisję Europejską, takich jak np.: Horyzont 2020, LIFE, Kreatywna Europa, instrument „Łącząc Europę”.

Nabór rozpocznie się 4 marca, a zakończy 5 lipca 2019 r. Do rozdysponowania będzie ok. 10 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas seminarium informacyjnego przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Interreg Europa Środkowa wyjaśni zasady naboru oraz planowane wsparcie ze strony WS, takie jak: kojarzenie partnerów, spotkania informacyjne czy konsultacje.

Oprócz Państwa na seminarium zaproszeni zostaną m.in. pracownicy krajowych punktów kontaktowych programów zarządzanych przez KE oraz członkowie krajowego Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych. Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Państwa udziału na adres CE@miir.gov.pl do 8 marca br.

Program seminarium

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.