Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b89ebb4b-ceb4-4b96-9e1d-63c2d9cc80e2.jpg Sejmowa komisja cyfryzacji chwali Pomorze za nowoczesne technologie i innowacyjność

Sejmowa komisja cyfryzacji chwali Pomorze za nowoczesne technologie i innowacyjność

Wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Gdańsku.

Nowoczesne technologie i cyfrowe innowacje to podstawa rozwoju gospodarczego. Do tego wykształcona kadra specjalistów. Pomorze coraz częściej kojarzy się z nowatorskimi projektami.

 

W Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter, 10 lipca 2018 r. obradowała sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.  Kolejnego dnia posłowie odwiedzą Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie omówione zostaną zagadnienia związane z nowoczesnymi systemami obronnymi i naukowymi w Marynarce Wojennej RP.

 

Wizyta posłów

Na Pomorzu odbędą się dwa posiedzenia sejmowej komisji. Pierwsze związane jest z innowacjami w pomorskiej gospodarce. Na drugim omawiane będą kwestie naukowo-obronne. – Przyjechaliśmy na Pomorze, aby na własne oczy zobaczyć to, o czym w Warszawie czytamy na papierze. Każdy taki wyjazd, to doskonała okazja do rozmów – mówił Paweł Pudłowski, przewodniczący komisji. Posłów przywitał członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski. – Cieszymy się z tej wizyty. Chcemy się podzielić z posłami tym co odróżnia Pomorze od innych regionów – powiedział wicemarszałek. Zaznaczył, że Pomorze jest również pionierem w Polsce w budowie relacji pomiędzy biznesem, samorządem a środowiskami naukowymi. Przykładem tego może być proces wyboru Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) – zaznaczył Ryszard Świlski.

 

Od gospodarki przemysłu do gospodarki wiedzy

Region Pomorza w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmienił swoją ścieżkę rozwoju z opartego na tradycyjnym przemyśle na prężną i konkurencyjną gospodarkę. – Jako samorząd województwa konsekwentnie prowadzimy politykę innowacyjności i rozwój sfery badawczo-rozwojowej. Stawiamy na nowatorskie dziedziny i gospodarkę opartą na wiedzy – zaznaczyła Karolina Lipińska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. – Wiedzieliśmy jednak, że bez współpracy i wsparcia biznesu nie będzie możliwe ociągnięcie sukcesu. Kluczowe było zbudowanie zaufania. Tak powstały ISP – dodała. Inteligentne specjalizacje to mechanizm łączący biznes, środowiska naukowe i samorząd. – W ramach ISP działają firmy związane z gospodarką morską, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, branżą energetyczną oraz zdrowotną – opowiadała Lipińska. – Prace nad inteligentnymi specjalizacjami były prowadzone w równie innowacyjny sposób. Rozpisaliśmy konkurs, który był otwarty dla wszystkich i miał na celu identyfikację tych obszarów badań i rozwoju, które są gotowe na inwestycje. Kluczowe było również wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń wynikających z polityki klastrowej. Odbyło się nawet publiczne wysłuchanie propozycji specjalizacji. Taki model okazał się sukcesem i doprowadził do samoorganizacji środowisk związanych z innowacjami. W procesie doradzało nam wielu ekspertów z Polski i zagranicy. Wśród nich byli: Stefan Widomski, wiceprezes Nokii i Andrzej Pawlak, profesor z uniwersytetu Stanford – mówiła dyrektor Lipińska.

 

ISP jest sukcesem

Posłowie byli również zainteresowani jakie konkretne wyniki przyniósł pomorski model innowacyjności. – Pamiętajmy, że statystyki to dane z opóźnieniem. W tej chwili dysponujemy pełnymi danymi za 2016 rok. Chociaż nie możemy jeszcze stwierdzić jednoznacznie czy ten model, który wybraliśmy, przyniesie dominację Pomorza w jakiejś konkretnej dyscyplinie, już dziś można zauważyć, że wydatki na sferę badawczo-rozwojową są wyższe niż przeciętna dla Polski, a w porównaniu z innymi regionami mamy bardziej zdrowe proporcje pomiędzy wydatkami publicznymi a prywatnymi, tzn. na Pomorzu udział wydatków prywatnych jest wyższy niż średnio w Polsce. Rośnie także zatrudnienie w działach badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Nie możemy też narzekać na podaż ciekawych projektów badawczo-rozwojowych do Regionalnego Programu Operacyjnego. Ale najważniejszym sukcesem jest konsolidacja środowisk gospodarczych oraz powstawanie inicjatyw w konsorcjów, które dają możliwość zarówno rozwoju nowoczesnych technologii, ale też lepszą pozycję do rywalizację na światowych rynkach – mówił Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP.

 

Czy POLSA zostanie w Gdańsku?

Posłowie odwiedzili również Polską Agencję Kosmiczną, której siedziba znajduje się w Gdańsku. Celem było zarówno poznanie specyfiki pracy agencji, jak również rozmowy o jej przyszłości i ewentualnym przeniesieniu siedziby do Warszawy. – Jest teraz duża debata w tej sprawie. Należy jednak bardzo ostrożnie podejmować decyzje. Być może centrala agencji będzie w Warszawie, ale pion badawczo-edukacyjny pozostanie w Gdańsku – powiedział przewodniczący Paweł Pudłowski.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.