Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Sejmik (przynajmniej częściowo) wdzięczny prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Radni PiS przeciw rezolucji

Sejmik (przynajmniej częściowo) wdzięczny prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Radni PiS przeciw rezolucji

Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu radnych PO

Przewodniczący Jacek Bendykowski, w imieniu klubów radnych PO i PSL, na XXXVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 31 lipca 2017 r., zaproponował przyjęcie rezolucji w obronie praworządności w Polsce.

 

Przed przyjęciem rezolucji odbyła się burzliwa dyskusja. Radni PiS uznali, że sprawy związane z reformą sądownictwa nie należą do kompetencji Sejmiku. Radni PO i PSL byli odmiennego zdania.

 

 

Po dyskusji odbyło się głosowanie, w którym 20 radnych było za przyjęciem rezolucji, natomiast 4 radnych – przeciw. Przeciw głosowali członkowie klubu PiS.

 

REZOLUCJA W OBRONIE PRAWORZĄDNOŚCI W POLSCE

Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami wybuchu nadzwyczajnej aktywności obywatelskiej ze strony setek tysięcy Polaków w obronie fundamentów praworządności w Polsce. Wydarzenia te nie ominęły Pomorza. Tysiące Pomorzan zgromadziło się pod siedzibami sądów w Gdańsku i większości miast powiatowych naszego regionu.

Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża stanowcze poparcie dla protestujących pokojowo mieszkańców Pomorza. Popieramy Was i dziękujemy za prawdziwie obywatelską postawę. Uczestnictwo w regularnie powtarzających się przez wiele dni zgromadzeniach dowodzi głębokiego i dobrze rozumianego patriotyzmu oraz umiłowania ducha wolności przez mieszkańców Pomorza.

Oburzenie i dezaprobatę budzi zamiar bezpośredniego podporządkowania sądów i sędziów władzy politycznej. Realizacji tego zamiaru służyć miały trzy ustawy: o sądach powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym, uchwalone przez Sejm i Senat z pogwałceniem polskiej Konstytucji. Dwie ostatnie ustawy zawetował Prezydent Rzeczypospolitej, za co Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża Mu wdzięczność. Chcemy wierzyć, że projekty, zapowiedziane i przygotowane przez Prezydenta, uwzględnią uwagi najważniejszych autorytetów prawniczych Rzeczypospolitej, a także będą szanować postanowienia polskiej Konstytucji i właściwych regulacji tak Unii Europejskiej, jak i Rady Europy.

Wyrażamy natomiast rozczarowanie, że Pan Prezydent nie zawetował nowej ustawy o sądach powszechnych. Jej wejście w życie w poważnym stopniu narusza konstytucyjną zasadę odrębności i niezależności władzy sądowniczej; budzi również poważne obawy w perspektywie sprawowanej przez sędziów kontroli fundamentów demokracji w Polsce wyborów i referendów.

Sejmik Województwa Pomorskiego zapewnia mieszkańców Pomorza, że zawsze będzie stać po stronie Obywateli i na straży praworządności w Polsce!

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.