Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/7dd6a9cc-e631-489b-9c55-b8906f7d052e.jpg Rząd nie słucha samorządowców. Będzie odwołanie od decyzji środowiskowej dotyczącej przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Rząd nie słucha samorządowców. Będzie odwołanie od decyzji środowiskowej dotyczącej przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Fot. Zarząd Województwa Pomorskiego zwołał 19 grudnia 2018 r. specjalną konferencję prasową, podczas której poinformował o swojej decyzji.

Zarząd Województwa Pomorskiego złoży odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". O zamiarze złożenia odwołania poinformował marszałek województwa Mieczysław Struk.

 

Olsztyńska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 5 grudnia 2018 r. wydała pozytywną opinię środowiskową dla planowanego przekopu przez mierzeję. – Składamy odwołanie od tej decyzji. Kolejny raz RDOŚ nie wziął pod uwagę naszych zastrzeżeń – mówi marszałek Mieczysław Struk. – To hipokryzja, na którą nie możemy pozwolić – podkreśla Struk.

 

Marszałek Struk: „Nasz głos został pominięty”

W dokumencie RDOŚ z 5 grudnia 2018 r. brak odniesienia do zastrzeżeń, jakie już niejednokrotnie zgłaszał Zarząd Województwa Pomorskiego. To m.in. brak wykazania nadrzędnego interesu publicznego oraz niejasne i niedokładne wyjaśnienie tego, jak budowa przekopu wpłynie na środowisko, ekologię, ekonomię i warunki życia mieszkańców Mierzei Wiślanej.

 – Nasze wątpliwości nie zostały rozwiane – podkreśla marszałek Struk. – Konsekwentnie negatywnie oceniamy planowaną budowę, a przygotowana opinia RDOŚ nadal nie uzasadnia konieczności wycinania drzew na mierzei i jej niszczenia. Zgłosiliśmy już kilkadziesiąt merytorycznych uwag. Jeszcze raz przedstawiłem je na spotkaniu 12 grudnia 2018 r. z Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Jednak w odpowiedzi usłyszałem, że rząd jest zdeterminowany, by przekop zrealizować – wyjaśnia marszałek.

W związku z tym ZWP po raz kolejny negatywnie opiniuje decyzję RDOŚ i składa od niej odwołanie. Treść pisma poznamy w ciągu 14 dni.

 

Zaskakujące decyzje

Olsztyńska RDOŚ dodatkowo nadała sprawie rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że prace przy przekopie mogą się już zacząć, nawet jeśli będą zgłaszane odwołania i kolejne zastrzeżenia. – Ta decyzja była zaskoczeniem. Podjęto ją w dniu spotkania z ministrem Gróbarczykiem – mówi Mieczysław Struk. – W związku z tym, niezależnie od podejmowanych przez nas kroków, inwestor, czyli Urząd Morski w Gdyni może podejmować kolejne działania. I to robi. Mamy więc poczucie, że rząd RP forsuje inwestycję na wszelkie możliwe sposoby, lekceważąc zgłaszane wątpliwości – tłumaczy Mieczysław Struk.

Urząd Morski w Gdyni złożył wniosek o uzyskanie tzw. pozwolenia wodno-prawnego do Wód Polskich (wcześniej decyzję w tej sprawie wydawał samorząd, jednak kompetencje te zostały mu odebrane przez rząd 1 stycznia 2018 r.). Urząd Morski poszukuje też firmy, która mogłaby przeprowadzić badanie saperskie na mierzei. Z kolei nadleśnictwo Elbląg, na terenie którego planowana jest budowa przekopu, stawia już płot odgradzający miejsce pracy geologów.

– Mamy poważne obawy w związku z przekopem. Dlatego wręcz naszym obowiązkiem, ale też powinnością względem mieszkańców Krynicy Morskiej i całej mierzei jest niezgoda na tę inwestycję – podkreśla marszałek Struk. – Odwołujemy się, choć mamy świadomość, że z racji nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji szanse na zatrzymanie prac przygotowawczych do budowy przekopu są ograniczone. I że rozstrzygnięcie GDOŚ jest z dużym prawdopodobieństwem przewidywalne. Jednak w naszym poczuciu Samorząd Województwa Pomorskiego powinien nadal tak, jak do tej pory, bardzo mocno sygnalizować opinii publicznej wszystkie wątpliwości natury ekonomicznej i przyrodniczej związane z budową przekopu – stwierdza Mieczysław Struk.

 

Od czego zależy opinia?

Marszałek przypomniał też podobną sprawę, która dotyczyła z kolei negatywnej decyzji środowiskowej. Chodzi o budowę przystani nad jeziorem na terenie Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach. Miały tam powstać m.in. dwa mosty, przystań kajakowa i sanitariaty. Jednak, jak czytamy w opinii RDOŚ „Należy przyjąć znaczny uszczerbek linii brzegowej porośniętej szuwarem, planowane zamierzenie może doprowadzić do dalszego pogarszania się stanu siedliska. Realizacja inwestycji może w sposób znaczący wpłynąć na przedmiot ochrony ww. obszarów Natura 2000, a tym samym nie ma podstaw do uzgodnienia warunków realizacji zamierzenia”.

– To hipokryzja – mówi marszałek Mieczysław Struk. – Przy podobnej inwestycji, na znacznie mniejszą skalę, RDOŚ wydał negatywną opinię. A co do tak dużych zmian, jakie miałby dotknąć mierzeję, wydaje decyzję pozytywną – przypomina marszałek.

 

Warunki trudne do spełnienia

W dokumencie pozytywnie opiniującym przekop Mierzei Wiślanej zawarto jednak 142 warunki związane z ochroną środowiska oraz 34 dodatkowe wymagania, jakie trzeba spełnić, aby budowa była legalna. Wśród wymagań środowiskowych są m.in. konieczność przesadzenia wielu hektarów szuwarów, zatrzymanie robót na czas migracji węgorzy, odławianie i przenoszenie ryb. Budowniczowie będą musieli tak pracować, by nie doszło do zmętnienia wody, a same prace mogą odbywać się tylko poza okresem ochronnym ryb, ptaków i nietoperzy, czyli zostanie im tylko kilka miesięcy w roku.

Zarząd województwa zamierza wypracować możliwie jak najbardziej efektywny sposób monitorowania wywiązywania się przez wykonawcę robót budowlanych z obowiązków wskazanych w decyzji środowiskowej. Nie wyklucza w tym zakresie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami w dziedzin przyrodniczych i środowiskiem ekologów.

 

Czyt. więcej: Kolejne zastrzeżenia dla przekopu Mierzei Wiślanej. Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego [30.10.2018]

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.