Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych na węźle Kowale. Milion złotych na opracowanie koncepcji zmian

Rozwiązanie problemów komunikacyjnych na węźle Kowale. Milion złotych na opracowanie koncepcji zmian

Rozbudowa węzła Kowale, budowa dróg na Obwodnicy Trójmiasta (S6) od Węzła Południowego do Węzła Szadółki oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 to plany zmian ułatwiających komunikację i rozładowanie korków.

 

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę węzła Kowale, budowę dróg zbiorczo-rozprowadzających ułatwiających dojazd do osiedli mieszkaniowych na odcinku Obwodnicy Trójmiasta (S6) od Węzła Południowego do Węzła Szadółki oraz rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 221. Na opracowanie koncepcji władze województwa pomorskiego przeznaczyły prawie 1 mln zł.

 

Zmiany są konieczne

Kowale rozwijają się bardzo dynamicznie. Powstało wiele nowych osiedli mieszkaniowych. To też tereny inwestycyjne dlatego bardzo ważne jest usprawnienie komunikacji na tym obszarze.

– To bardzo ważny węzeł komunikacyjny dla mieszkańców Pomorza. Szybciej dojadą do Gdańska i z powrotem w stronę Borkowa i Szadółek  – podkreśla dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak.

List intencyjny w sprawie rozbudowy węzła Kowale między samorządem wojewódzkim, miastem Gdańsk, gminami Pruszcz Gdański i Kolbud został podpisany już w listopadzie 2016 r. Jego konsekwencją jest umowa zawarta w poniedziałek 6 marca 2017 r. między Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a firmą Europrojekt Gdańsk SA.

– Startujemy z tą inwestycją, na początek prace projektowe – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Bardzo byśmy chcieli zmian, które ułatwią podróżującym komunikację na odcinku drogi S6  – dodał.

Opracowanie koncepcji to pierwszy etap do kompleksowej rozbudowy układu komunikacyjnego w miejscowości Kowale. Zmiany będą dotyczyć drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od planowanego skrzyżowania z ul. Nową Świętokrzyską w Gdańsku poprzez węzeł Kowale aż do skrzyżowania w Jankowie oraz między węzłami Gdańsk Południe oraz Szadółki wzdłuż S6.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak, prezes Zarządu Europrojekt Gdańsk SA Witold Kosecki, przedstawiciele gmin, które zyskają na przebudowie.

Marszałkowie Mieczysław Struk i Ryszard Świlski, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Grzegorz Stachowiak, prezes Zarządu Europrojekt Gdańsk SA Witold Kosecki, przedstawiciele gmin zaangażowanych w projekt. Fot. Sławomir Lewandowski 

Co przygotuje wykonawca?

W ramach podpisanej umowy firma Europrojekt Gdańsk SA do 30 listopada 2017 r. przygotuje koncepcję programową, w której określi m.in. przebieg tras, zakres i czas realizacji inwestycji oraz uzyska niezbędne decyzje środowiskowe. Zostanie też przygotowane opracowanie geologiczno-inżynierskie.

 

Krzysztof Czopek

Krzysztof Czopek, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Dlaczego to wydarzenie jest ważne dla mieszkańców Gdańska i Kowal? Krzysztof Czopek: Jest to ostatni moment, aby rozpocząć działania. Zadanie jest tak duże, że tylko środki unijne mogą pozwolić na jego zrealizowanie. Biorąc pod uwagę presję czasu, marszałek Struk zainicjował działania, których efektem było podpisanie listu intencyjnego w listopadzie 2016 r. Droga wojewódzka nr 221 łączy nie tylko Gdańsk z obwodnicą, aglomerację z Kościerzyną, ale także miejscowości pod Gdańskiem.

W realizację zadania będą zaangażowane gminy Pruszcz Gdański, Kolbudy, miasto Gdańsk i samorząd województwa pomorskiego. Liczymy też na zaangażowanie firm znajdujących się wzdłuż obwodnicy. Mamy nadzieję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad weźmie na siebie główny ciężar realizacji tego zadania.

 

Jakie rozwiązanie zostanie zastosowane dla Kowal i węzła przy obwodnicy?

Koncepcja zostanie przedstawiona pod koniec roku przez wykonawcę. Sytuację komplikuje brak planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego potrzeby komunikacyjne mieszkańców osiedla. Kluczem do usprawnienia ruchu ma być budowa dróg zbiorczo-rozprowadzających wzdłuż obwodnicy, które usprawnią ruch w rejonie Kowal i Borkowa.

 

Kiedy kierowcy pojadą przebudowanymi drogami?

Projektowanie koncepcji powinno być gotowe do końca 2017 r. Następnie zostanie ogłoszony przetarg w formule Projektuj i buduj. Jeśli się wszystko potoczy zgodnie z planem do 2023 r. zmiany na węźle Kowale będą gotowe.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.