Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu. Celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami

Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu. Celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami

Dworzec kolejowy w Kościerzynie – Zabytek Zadbany 2019

Nagroda w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji oraz właściwego utrzymania zabytków. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2020 r.

 

Celem konkursu jest promocja właściwej opieki nad zabytkami, w tym upowszechnianie najlepszych wzorów utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych.

– Mamy nadzieję, że prezentowane wyniki prac konserwatorskich, restauratorskich i adaptacyjnych staną się wzorem dla kolejnych realizacji służących zachowaniu dziedzictwa i zabytków na terenie całego kraju i w poszczególnych województwach – mówi dr Iwona Liżewska, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Olsztynie.

 

Jakie są kategorie konkursowe?

Obiekty do konkursu można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
 • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
 • adaptacja obiektów zabytkowych,
 • architektura i budownictwo drewniane,
 • zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne),
 • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach będą oceniane prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Natomiast w kategorii specjalnej ocenie będą podlegać długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania. Zgłoszenia obiektów mogą dokonać także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków oraz konserwatorzy samorządowi.

Kompletną dokumentację zgłoszeniową należy nadsyłać do 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany”

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi do 31 marca 2020 r. Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową
w jego imieniu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

*  *  *

 

Pomorscy laureaci i wyróżnieni w ostatnich edycjach konkursu Zabytek Zadbany

Edycja 2019

 • Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Dworzec kolejowy w Kościerzynie
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Prochownia Stara Apteka, obecnie scena Teatru Wybrzeże w Gdańsku

Edycja 2017

 • Laureat w kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu:
  Kościół NMP w zespole zamkowym w Malborku

Edycja 2016

 • Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Muzeum Emigracji, dawny Dworzec Morski w Gdyni

Edycja 2015

 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Kościół św. Jana – Centrum św. Jana Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku

Edycja 2014

 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Kościół poewangelicki w Nowym Stawie

Edycja 2013

 • Wyróżnienie w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu:
  Zespół Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim
 • Wyróżnienie w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Budynek dawnej łaźni, obecnie Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2 w Gdańsku
 • Wyróżnienie w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane:
  Dom podmiejski z kuźnią w Gdańsku

Edycja 2012

 • Laureat w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu:
  Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”
 • Laureat w kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych:
  Spichlerz Błękitny Baranek w Gdańsku
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.