Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rolniku, sprawdź jakie odmiany roślin są zalecane do uprawy w 2020 r. Lista obowiązuje na Pomorzu

Rolniku, sprawdź jakie odmiany roślin są zalecane do uprawy w 2020 r. Lista obowiązuje na Pomorzu

Fot. Pixabay/Pavlofox

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wybrano listę odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim. Spis powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych. Lista dotyczy upraw w 2020 roku.

 

Posiedzenie odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie.

 

Dlaczego takie odmiany?

Odmiany umieszczone na liście w ostatnich latach wykazały większą przydatność do uprawy w warunkach województwa pomorskiego niż pozostałe. W czasie badań stwierdzono, że uprawa tego rodzaju roślin powinna dać znacząco lepsze efekty gospodarcze. Warto zaznaczyć, że cechy odmian mogą podlegać zmianie wywołanej przez czynniki naturalne

Coroczna publikacja list odmian zalecanych do uprawy zawiera charakterystykę wartości gospodarczej odmian, przez co daje rolnikom i przetwórcom możliwość dokonywania świadomych wyborów. Co roku aktualna Lista jest publikowana m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej

Odpowiednie odmiany to lepsze uprawy

Województwo pomorskie przeznacza 70 tys. zł rocznie na badania naukowe z zakresu PDO odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i ich udokumentowania pod kątem ich przydatności na Pomorzu.

Odmiana jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej. Wprowadzenie do uprawy nowych odmian związane jest ze sporym ryzykiem, szczególnie, gdy nie znamy ich reakcji na różne czynniki. Wyniki doświadczeń umożliwiają dokonanie trafnego wyboru najwartościowszych odmian i przyczyniają się do uzyskania optymalnych wyników produkcyjnych i ekonomicznych w gospodarstwach rolnych.

 

Do pobrania:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.