Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Rok 2017 na pomorskich drogach. Zobacz, gdzie pojedziesz nowymi drogami, a gdzie trwają prace budowlane

Rok 2017 na pomorskich drogach. Zobacz, gdzie pojedziesz nowymi drogami, a gdzie trwają prace budowlane

Zmodernizowana droga wojewódzka 229.

Zmodernizowane drogi z nowymi chodnikami. Większe bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Jak zmieniały się pomorskie drogi wojewódzkie w minionym roku.

 

Rok 2017 upłynął pod znakiem modernizacji dróg w naszym regionie. W ciągu dróg wojewódzkich kontynuowano lub rozpoczęto prace na 6 odcinkach dróg. Oddano do użytku dwie inwestycje tj. I etap obwodnicy Kartuz oraz rozbudowany odcinek dróg wojewódzkich nr 222 i 229 pomiędzy Starogardem Gdańskim i węzłem autostrady A1 – Pelplin. W roku 2017 zostały zakończone przygotowania do dwóch nowych inwestycji, których realizacja rozpocznie się w roku bieżącym. Są to odcinki dróg wojewódzkich nr 203 od Ustki do granicy województwa oraz nr 211 od Kartuz do miejscowości Mojusz.

 

Bezpieczniejsze drogi przez Kociewie

8,5 kilometra nowych dróg wojewódzkich 222 i 229 połączyło Kociewie z autostradą A1. – W ramach prac wykonaliśmy nie tylko nową nawierzchnię szos, ale również chodniki i ścieżki rowerowe – opowiada Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego. Dzięki rozbudowie tej drogi zostały przebudowane przejścia przez miejscowości Jabłowo i Lipinki Szlacheckie. Wybudowano  bezpieczne przejścia dla pieszych jak również przystanki autobusowe. Przebudowano także niebezpieczne skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 222 i 229 na skrzyżowanie typu rondo, co umożliwi również większą płynność jazdy. Całkowity koszt tego zadania to ponad 36 milionów złotych, z czego 27,5 mln zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

 

Wygodniej nad morze

Trwają prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku od Białogardy do Łeby. – W ramach tej inwestycji zostanie wybudowane nowe obejście miejscowości Wicko. Dzięki temu, dojazd do Łeby będzie wygodniejszy i szybszy oraz zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Wicka, przez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar miejscowości – mówi Ryszard Świlski. W ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 zostanie zmieniona geometria skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, poszerzona zostanie jezdnia i zostaną zastosowane elementy poprawiające bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Powstanie też stacja meteo wraz z systemem informacji o warunkach pogodowych. W kilku miejscach wybudowane zostaną przejścia dla zwierząt oraz przepusty pod drogą dla płazów i gadów. Realizacja tej inwestycje jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość prowadzonych prac to blisko 67 mln zł. 

 

DW 188 czyli połączenie z Wielkopolską

Położona na południowo-zachodnim krańcu Pomorza droga wojewódzka 188 na odcinku od Człuchowa do Debrzna również jest rozbudowywana. Stan techniczny tej drogi był niezadowalający, przeprowadzane remonty doraźne nie były w stanie polepszyć jej stanu – Ta droga stanowi ważne połączenie naszego regionu z województwem wielkopolskim. Rozbudowa przedmiotowego odcinka drogi ułatwi mieszkańcom Debrzna, jednejz najbardziej oddalonych miejscowości od stolicy województwa, dojazd do stolicy powiatu człuchowskiego, a także do węzła integracyjnego, który będzie wybudowany w samym Człuchowie. Oznacza to również sprawny dostęp do stolicy naszego regionu  – zaznacza  wicemarszałek. Tak jak wszystkie inwestycje, których realizacja jest możliwa dzięki środkom z RPO WP, również i to zadanie przewiduje kompleksową rozbudowę drogi obejmującą budowę nowej nawierzchni, budowę bezpiecznych przejść dla pieszych czy zmianę geometrii skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. – Wartość zadania to około 60 mln zł – dodaje Świlski.

 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich

Inwestycje na  drogach  wojewódzkich prowadzone są nie tylko ze środków samorządu województwa pomorskiego. Co roku realizowane są zadania mostowe z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, w minionym roku min. z tych środków rozpoczęto realizację zadania przebudowy mostu w ciągu DW 214 w Nowej Wsi Lęborskiej. Ze środków własnych województwa udało się wykonać remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Ciecholewy – Babilon, przebudowę drogi wojewódzkiej nr 214 w Łebie. Zadania inwestycyjne mające na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców województwa pomorskiego, realizowane są również dzięki współpracy z lokalnymi samorządami, czego dobrym przykładem jest m, in. przebudowa DW 501 na odcinku Krynica Morska – Piaski, przebudowa skrzyżowania DW 212 w Bytowie, przebudowa DW 214 na odcinku Stężyca – Skorzewo, budowa chodnika w ciągu DW 209 na odcinku Jezierze – Kołczygłowy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.