Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
07.11 – Rewitalizacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Zapraszamy na podpisanie umowy

07.11 – Rewitalizacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Zapraszamy na podpisanie umowy

07.11 - Rewitalizacja Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Zapraszamy na podpisanie umowy

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczy 850 tys. zł na dokumentację przygotowawczą do projektu  związanego z rewitalizacją zabytkowej Żuławskiej Kolei Dojazdowej.

Podpisanie umowy odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (gabinet Starosty) o godz. 12:00. Podpiszą ją marszałek województwa Mieczysław Struk i przedstawiciele Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych.

W ramach projektu „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły – Stegna – Sztutowo, oraz Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański” powstanie  szczegółowa inwentaryzacja linii oraz opracowanie studium wykonalności z uwzględnieniem zakresu i kosztów robót. Zostanie też sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia lub raport OOŚ oraz program funkcjonalno-użytkowy.

Powyższy projekt pozwoli na określenie kosztów prac związanych z rewitalizacją Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz stanie się podstawą do podjęcia decyzji finansowych i rzeczowych w zakresie planowanej rewitalizacji i modernizacji linii. Co ważne, projekt pozwoli również wybrać korzystny wariant inwestycji z uwzględnieniem kierunków rozwoju. Rewitalizacja może stać się szansą na zwiększenie potencjału przewozowego (szczególnie w okresie letnim) oraz atrakcyjności transportu publicznego na Mierzei Wiślanej i Żuławach.

Opracowanie dokumentacji przyczyni się w przyszłości do uruchomienia prac zmierzających do trwałego rozwoju żuławskiej kolei wąskotorowej jako atrakcyjnego turystycznie, wydajnego, przyjaznego środowisku regionalnego systemu transportowego. System ten realizowany będzie poprzez świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów pasażerskich.

Całkowita wartość projektu to ponad 1,2 mln zł, z czego ponad 850 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany będzie do końca 2020 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.