Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/6c02306d-5f70-4692-bacc-f64ab9369480.jpg Radni PiS chcieli, żeby patronem Uniwersytetu Gdańskiego został Józef Wybicki. Radni PO: „Pomysł dobry, ale to studenci powinni wybrać sobie patrona”

Radni PiS chcieli, żeby patronem Uniwersytetu Gdańskiego został Józef Wybicki. Radni PO: „Pomysł dobry, ale to studenci powinni wybrać sobie patrona”

Radny Roman Dambek przedstawia projekt uchwały. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Podczas XLV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego 23 kwietnia 2018 r. klub radnych PiS zaproponował, by Uniwersytetu Gdańskiego miał swojego patrona. Większość radnych była jednak przeciwko temu pomysłowi, bo narusza to autonomię, z jakiej słyną uczelnie wyższe w Europie.

 

Pomysłodawcą nadania uniwersytetowi imienia Józefa Wybickiego był metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

 

„Dzisiaj tej uchwały poprzeć nie możemy”

Przewodniczący klubu radnych PiS Jerzy Barzowski był przekonany, że uchwała z propozycją patrona dla Uniwersytetu Gdańskiego będzie przegłosowana jednogłośnie. Jak zaznaczył, zdania nie będą tak podzielone, jak w kwestii przekopu mierzei Wiślanej. Było jednak inaczej. Radni PO i PSL nie poparli inicjatywy, bo uważają, że byłaby to ingerencja władzy publicznej w niezależność uczelni.  

Projekt uchwały w sprawie nadania UG imienia Józefa Wybickiego przedstawił radny PiS Roman Dambek.

—Ten pomysł bardzo nam i mnie osobiście, się spodobał — mówił Jacek Bendykowski, przewodniczący klubu radnych PO Sejmiku Województwa Pomorskiego. — Niewiele jest osób równie godnych miana patrona gdańskiego uniwersytetu, jak ten syn ziemi kaszubskiej. Kolega radny Roman Dambek dużo mówił o życiu Józefa Wybickiego: prawnika, żołnierza, polityka, uczestnika konfederacji barskiej, ale też przypominam, targowiczanina. Myślę, że ten dzisiejszy czas szczególnie nakazuje nam pamiętać o tym, że Józef Wybicki był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Natomiast nie ukrywam, że ta bardzo szczytna idea zderza się z inną wielką wartością, na straży której staliśmy zawsze, czyli autonomii uniwersytetu — podkreślał Bendykowski. — Uczelnie w całej Europie o swoją autonomię walczyły od wczesnego średniowiecza. Nadawanie imienia należy do fundamentalnych praw uczelni wyższej. Dlatego, jeżeli Senat Uniwersytetu Gdańskiego po wewnętrznych konsultacjach zdecyduje się na taki krok, będziemy temu przyklaskiwać, ale dzisiaj niestety tej uchwały poprzeć nie możemy. Uważamy, że byłaby to forma ingerencji władzy publicznej w autonomię uczelni, a tego nigdy nie chcielibyśmy uczynić — wyjaśnił Bendykowski.

Radny Jacek Bendykowski wygłasza stanowisko klubu PO w sprawie patrona UG
Radny Jacek Bendykowski wygłasza stanowisko klubu PO w sprawie patrona UG. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Podsumowując dyskusję radna PO Dobrawa Morzyńska zaznaczyła, że to właśnie społeczność akademicka powinna zdecydować jak ma nazywać się ich uczelnia, a nie arcybiskup Sławoj Leszek Głódź .

Za nadaniem Uniwersytetowi Gdańskiemu imienia Józefa Wybickiego było ośmiu radnych. 17 radnych głosowało przeciw podjęciu uchwały. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

 

Treść uchwały i uzasadnienie:

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.