Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Puck rozwija swój port

Puck rozwija swój port

 

W dniu 05.02.2019 r. w budynku bosmanatu w Porcie Rybackim w Pucku przy ul. Żeglarzy 1, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Rozbudowa  i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich” – ETAP I

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.

Etap I realizacji obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zostaną zainstalowane postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Ponadto, zaprojektowano nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się dostęp do portu. Projekt wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność.

Planowana wartość przedsięwzięcia to blisko 20 mln złotych z czego dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi ponad 12 mln złotych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.12.2022 roku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.