Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Publikacje w bazie konkurencyjności

Publikacje w bazie konkurencyjności

Depositphotos

Zasady wypełniania pozostałych danych w module “Chcę dodać ogłoszenie – jestem Wnioskodawcą (Zamawiającym-Wnioskodawcą)” oraz “Chcę dodać ogłoszenie – jestem Beneficjentem (Zamawiającym-Beneficjentem)” pozostają niezmienione.

Informujemy również, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP opublikowało podręcznik zawierający wskazówki dla polskich beneficjentów dotyczący udzielania zamówień w ramach projektów. Podręcznik zawiera wskazówki dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień w oparciu o prawo zamówień publicznych i zasadę konkurencyjności.

Przedmiotowy podręcznik w języku polskim został zamieszczony pod następujacym adresem: https://www.plru.eu/pl/pages/43.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.