Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Przyjęciem specjalnej deklaracji zakończył się Kongres Kultury Pomorskiej

Przyjęciem specjalnej deklaracji zakończył się Kongres Kultury Pomorskiej

Wesołe kumoszki z Windsoru w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim

Przez miesiąc artyści, politycy, urzędnicy i biznesmeni rozmawiali o sztuce na Pomorzu. Finałem tzw. spotkań stolikowych, które odbywały się w różnych miejscowościach województwa, były obrady w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, 24 kwietnia 2017 r.

 

Kongres Kultury Pomorskiej podsumował dwuletnie działania i rozmowy o sztuce wizualnej, literaturze, muzyce alternatywnej i poważnej, teatrze, tradycji i dziedzictwie, materialnym i niematerialnym dorobku kulturalnym Pomorza, o pieniądzach i kulturze. Była także mowa o obywatelskiej postawie ludzi, którzy rozwój społeczny rozumieją przede wszystkim poprzez działania kulturalne i o podniesieniu znaczenia kultury w życiu społeczności pomorskiej.

 

Deklaracja Kongresu Kultury

W deklaracji podsumowującej Kongres podkreślono, że kultura jest najlepszym obszarem do budowania wartości i porozumień. Dzięki temu region i centrum powinny się zbliżać, a obszary wykluczenia zmniejszać. Kultura powinna łączyć pokolenia i integrować społeczności. Ważne jest podjęcie działań wspierających twórców i animatorów kultury, którzy powinni być profesjonalnie wspierani i promowani.

 

Kultura zagrożona

– Dziś kulturze zagraża z jednej strony, postępująca ideologizacja, wypieranie dotychczasowych autorytetów, zamach na wolne media, wreszcie skłonność do cenzurowania zjawisk kulturalnych pod kątem zgodności z obowiązującą wykładnią historii i moralności – napisał do uczestników Kongresu Kultury Pomorskiej marszałek Mieczysław Struk. – Na Pomorzu możemy się czuć w miarę bezpiecznie. Byliśmy co prawda świadkami smutnego spektaklu „odbijania Muzeum II Wojny Światowej”, ale wiele instytucji i środowisk działa bez przeszkód, odnosząc sukcesy. Problemem jest coraz trudniejsze finansowanie aktywności kulturalnej, wynikające również, choć nie tylko, ze słabości finansowej samorządów. To również brak realnej pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w realizacji kluczowych projektów i działalności instytucji. To również całkowity brak współpracy ze strony systemu oświaty w realizacji programu edukacji kulturalnej – czytamy w liście marszałka.

 

Kultura na nowe czasy

Pomysł zorganizowania Kongresu Kultury Pomorskiej powstał dwa lata temu. Od tego momentu przeprowadzono setki rozmów. Głównym hasłem tej inicjatywy jest kultura porozumienia. Chodzi o to, że bez względu na poglądy, kultura jest wartością nadrzędną i trzeba dążyć do konsensusu. Rozumiana powinna być szeroko – od twórczości amatorskiej, przez główny nurt, po wyrafinowaną awangardę. Kongres Kultury Pomorskiej został wymyślony i zorganizowany przez Fundację Pomysłodalnia. Projekt został wsparty finansowo przez Województwo Pomorskie. Partnerami są m.in: Nadbałtyckie Centrum Kultury, Teatr Wybrzeże, Instytut Kultury Miejskiej, Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych, Filharmonia Kaszubska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy i wiele innych instytucji i organizacji.

 

Deklaracja Kongresu Kultury Pomorskiej

Kultura jest najlepszym obszarem do budowania wartości i porozumień. Dzięki kulturze aspiracje cywilizacyjne mogą zyskać nie tylko szlachetność, ale przyczyniają się do równoważenia rozwoju. Dzięki kulturze Region i Centrum powinny się zbliżać, a obszary wykluczenia zmniejszać. Po ponad ćwierćwieczu zmian ustrojowych czas na nową perspektywę, Region nie tylko zasługuje na partnerstwo, ale może wzbogacić Centrum.

Znakiem czasu powinna być rosnąca uwaga poświęcana obywatelskim inicjatywom. Finansowanie kultury pozainstytucjonalnej przynosi trudne do przecenienia korzyści społeczne, dlatego zasada pomocniczości powinna być stosowana wszędzie, gdzie warunki na to pozwalają. To w ogromnym stopniu dzięki działającym poza głównym nurtem twórcom i animatorom Pomorze najczęściej było zauważane nie tylko w kraju. W walce o jakość sztuki najmniej szans ma off, dlatego musimy mu pomóc. Bez awangardy każdy szlak prowadzi na manowce.

Architektura kultury pomorskiej musi mieć solidne fundamenty. Potrzebujemy zaangażowanej społecznie Akademii, odważnie zabierającej głos w przestrzeni publicznej. Bez autorytetów trudniej będzie nam łowić perły i przeciwstawiać się złym nawykom. Komunikatywna społecznie krytyka powinna być motorem pobudzającym kultury artystyczne do stałego dialogu.

Twórcy i animatorzy pomorskiej kultury zasługują na profesjonalną promocję i możliwości rozwoju. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Pomorzanie byli odpowiedzialni za największe przedsięwzięcia na Pomorzu, by powstał mechanizm ułatwiający realizację marzeń artystów. Więcej uwagi powinniśmy zwracać na wymianę dobrych praktyk, sieciowanie, wspólne planowanie i przewidywanie.

Nie możemy pozwolić na zanik kodu kulturowego. Pamięć o tradycji, także tej rekonstruowanej, ale akceptowanej społecznie, jest naszym obowiązkiem. Podobnie jak świadomość wielokulturowości i złożoności naszej historii. Stworzenie programu edukacji, który scali to, co wspólne i da miejsce temu, co lokalne i zmienne, jest chyba najważniejszym i powszechnym postulatem. Z dyskusją nad programem i kanonem nie powinniśmy zwlekać, mechanizm do stworzenia i wdrożenia pomorskiego programu edukacji do kultury powinien powstać możliwie szybko, jeśli nie chcemy stracić kontaktu pokoleniowego.

Żyjemy w niezwykłym miejscu i czasie, dlatego nasze plany i zamierzenia nie mogą być zwyczajne.

Gdańsk, Pomorze, 24 kwietnia 2017 r.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.