Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/bb1275e2-3004-4bbc-a690-8a4015328619.jpg Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Sympozjum Wsi Pomorskiej poświęcone kształceniu ustawicznemu

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Sympozjum Wsi Pomorskiej poświęcone kształceniu ustawicznemu

Młody budowlaniec w kasku

O kształceniu ustawicznym dorosłych i możliwościach przygotowania niepracujących mieszkańców wsi pomorskiej do wejścia na rynek pracy będzie można porozmawiać w Sierakowicach. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

 

Wojewódzki Urząd Pracy wraz ze Związkiem Gmin Pomorskich zapraszają na Sympozjum Wsi Pomorskiej. „Kształcenie ustawiczne kluczowym elementem rozwoju zawodowego mieszkańców obszarów wiejskich” odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz.10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach.

 

Problematyka sympozjum

Problematyka spotkania poświęcona będzie zagadnieniom związanym z kształceniem ustawicznym dorosłych. Uczestnicy będą rozmawiać o możliwościach przygotowania niepracujących mieszkańców wsi pomorskiej do wejścia na otwarty rynek pracy. W kręgu zainteresowania znajdą się również zagadnienia związane ze wspieraniem rozwoju zawodowego pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich.

 

Zmiany na rynku pracy

W związku ze zmianami demograficznymi i związanym z tym zmniejszaniem się zasobów pracy w miastach, obszary wiejskie naszego województwa będą stanowiły znaczące źródło zasobów pracy dla gospodarki regionu. Zatrudnienie w rolnictwie stale maleje, natomiast wzrasta liczba miejsc pracy w usługach i przemyśle. Należy zadbać o to, aby mieszkańcy wsi umieli dostosowywać swoje umiejętności do zmieniającego się rynku pracy i potrzeb gospodarki regionalnej.

 

Oczekiwane efekty sympozjum

Spotkanie podczas Sympozjum Wsi Pomorskiej może być okazją do dyskusji i wypracowania sposobów zachęcania dorosłych mieszkańców wsi do podejmowania dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego z korzyścią dla siebie i swoich rodzin.

 

Zgłoszenia udziału w sympozjum należy przesyłać na adres e-mail: i_kowalczyk@wup.gdansk.pl.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.