Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/09/5116b698-0545-4662-b85b-cfb9e4ed6d3a-3.jpg Przekop przez Mierzeję Wiślaną. Co z tą inwestycją? [STANOWISKO ZARZĄDU]

Przekop przez Mierzeję Wiślaną. Co z tą inwestycją? [STANOWISKO ZARZĄDU]

Mierzeja Wiślana i Zalew Wiślany z lotu ptaka. NZ okolice Krynicy Morskiej. Fot. Kacper Kowalski 2007 r. / KFP
16.09.2022
Michał  Piotrowski
Michał
Piotrowski
AUTOR
Michał  Piotrowski
Michał
Piotrowski
16.09.2022

Kanał przez Mierzeję Wiślaną zostanie otwarty 17 września 2022 r. W związku z tym Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził stanowisko dotyczące uruchomienia tej inwestycji.

Stanowisko zostało podjęte 15 września 2022 r.

Opinia zarządu bez zmian

Warto wrócić do dyskusji na temat pomysłów rządu na wykorzystanie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską dla dobra kraju i mieszkańców oraz wpisania jej w większy kontekst społeczno-gospodarczy, w tym związany z funkcjonowaniem portu w Elblągu.

Zarząd Województwa Pomorskiego od początku zajmował konsekwentne stanowisko. Planując inwestycję o tak znaczącej ingerencji w przestrzeń i takim budżecie przesłanki realizacji muszą być przekonujące, wymierne i przejrzyście komunikowane. Rachunek kosztów i korzyści jest szczególnie istotny gdy wydatkowane są środki publiczne. W przypadku tej inwestycji zabrakło takiej analizy.

Pytania bez odpowiedzi

Obserwując działania decydentów związane z budową drogi wodnej odnosimy wrażenie, że postanowili oni zastąpić merytoryczną dyskusję ucieczką w patriotyczną retorykę o odzyskaniu utraconej przed laty przez Polskę niezależności. Jednak pytania o koszty utrzymania nowej infrastruktury i toru wodnego, zmiany w dnie i linii brzegowej związane z przemieszczaniem się rumowiska, militarne wykorzystanie przekopu czy rolę portu w Elblągu w systemie gospodarczym kraju pozostają nadal aktualne i zapewne będą powtarzane wielokrotnie w przyszłości.

Niestety rząd wciąż nie chce prowadzić dialogu na temat tego, jak uczynić istniejący już kanał przez Mierzeję Wiślaną impulsem do rozwoju lokalnych społeczności. Sposób prowadzenia tej inwestycji i traktowanie wszystkich zainteresowanych to doskonały przykład obniżania się poziomu debaty publicznej w Polsce. Nawet samą uroczystość oficjalnego otwarcia kanału zorganizowano dla wąskiego grona polityków, w którym brakowało wielu przedstawicieli samorządów i mieszkańców. Czas pokaże, czy warto było wydawać tak wielkie pieniądze i dokonywać tak istotnej ingerencji w przestrzeni regionu.

Dodatkowe materiały:

Memorandum w sprawie alternatywnej drogi wodnej (s. 80)

Opinia do wniosku w trybie specustawy

Zastrzeżenia do Raportu OOŚ

Zastrzeżenia do Raportu OOŚ

Ponowne zastrzeżenia do Raportu OOŚ

Ponowne zastrzeżenia do Raportu OOŚ

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.