Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Przeciwko demolowaniu samorządu terytorialnego przez PiS. W Gdańsku powstał Pomorski Komitet Protestacyjny

Przeciwko demolowaniu samorządu terytorialnego przez PiS. W Gdańsku powstał Pomorski Komitet Protestacyjny

Pomorski Komitet Protestacyjny. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Ponad 30 samorządowców zawiązało Pomorski Komitet Protestacyjny. Tworzą go prezydenci miast, starostowie i wójtowie. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany ograniczające niezależność samorządów.

 

Komitet został powołany na trzecim spotkaniu pomorskich samorządowców 12 kwietnia 2017 roku. Jego zadaniem jest powstrzymanie rządowych zmian ustrojowych i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. PKP kierują między innymi: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz prezydenci: Gdańska Paweł Adamowicz, Słupska Robert Biedroń i Sopotu Jacek Karnowski

– Wypowiadanie oskarżeń pod adresem samorządów, że są to jakieś kliki, układy czy państwa w państwie to obraza dla idei samorządności. Trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawić – mówił w czasie spotkania Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To co robią teraz rządzący, to dążenie do centralizacji władzy na niespotykaną skalę. Komitet ma być miejscem współpracy dla wszystkich, którzy cenią sobie idee samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego – dodał marszałek.

– Komitet będzie koordynować działania samorządów, aby głos sprzeciwu wobec niebezpiecznych zamiarów rządu był lepiej słyszalny. Ważne jest też, aby pokazywać mieszkańcom korzyści z funkcjonowania samorządu terytorialnego – podkreślił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.  

 

Oświadczenie Pomorskiego Komitetu Protestacyjnego

Szanowni Państwo,

Jako samorządowcy jesteśmy w najwyższym stopniu zaniepokojeni sygnałami o zmianach uderzających w dotychczasowy kształt samorządu terytorialnego. Próby manipulowania ustrojem Miasta Stołecznego Warszawy, zapowiedzi centralizacji struktur m.in. Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego czy Powiatowych Urzędów Pracy – to tylko kilka przykładów z szeregu działań, które poskutkują odebraniem lokalnym społecznościom wpływu na rzeczywistość, w której funkcjonują na co dzień. Z kolei prowadzona odgórnie i bez konsultacji głęboka reforma oświaty obarcza samorządy swoim ciężarem finansowym i organizacyjnym. Rozwiązania te realizowane są z pominięciem opinii i lekceważeniem zastrzeżeń środowiska samorządowego.

Dodatkowo, regularne wykorzystywanie trybu poselskiego przy procedowaniu najważniejszych dla samorządów projektów ustaw oznacza pominięcie w procesie legislacyjnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która z założenia powinna stanowić forum dla wypracowania wspólnego stanowiska władz centralnych oraz lokalnych.

Całokształt planowanych zmian stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie demokracji lokalnej w Polsce. Są to działania, na które jako samorządowcy nie możemy się zgodzić. Dlatego 16 marca tego roku odbyło się ogólnopolskie Forum Samorządowe w Warszawie, którego uczestnicy wyrazili sprzeciw wobec tych planów i zadecydowali o powołaniu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego.

W nawiązaniu do tych wydarzeń, a także w geście solidarności wobec aktywności samorządowców z całego kraju, postanowiliśmy o zawiązaniu regionalnego Pomorskiego Komitetu Protestacyjnego na terenie naszego województwa. Koordynatorami Komitetu zostali:

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń

Starosta Powiatu Malborskiego Mirosław Czapla

Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz Goliński

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski

Burmistrz Miasta Pucka Hanna Pruchniewska

Inauguracyjne spotkanie Komitetu odbyło się 12 kwietnia w Gdańsku. Jego uczestnicy, samorządowcy województwa Pomorskiego, dyskutowali o ewentualnych działaniach które można podjąć dla odwrócenia ponownej centralizacji życia społecznego w Polsce.

Zapraszamy do współpracy wszystkich samorządowców, którzy w swojej pracy kierują się dobrem samorządności w naszym kraju.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.