Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8fd50166-93b4-4ee5-a403-a046c971eda7-scaled.jpg Przebudowany SOR w słupskim szpitalu już otwarty. Remont kosztował 1,5 mln zł. Co się zmieniło?

Przebudowany SOR w słupskim szpitalu już otwarty. Remont kosztował 1,5 mln zł. Co się zmieniło?

Otwarcie wyremontowanej sali obserwacyjnej SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku

Szpitalny oddział ratunkowy zamiast dziewięciu pomieszczeń ma teraz jedną dużą ponad 200-metrową salę obserwacyjną. Znajduje się na niej 15 stanowisk. Otrzymał też nowoczesne wyposażenie.

 

Otwarcie wyremontowanego SOR-u w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku odbyło się z udziałem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka i radnej wojewódzkiej Danuty Wawrowskiej w środę, 28 sierpnia 2019 r.

 

SOR jak nowy

Sala obserwacyjna szpitalnego oddziału ratunkowego ma 204 mkw. Powstała dzięki przebudowie i wyburzeniu ścian działowych. Po remoncie, który trwał od marca, jest 13 stanowisk dla pacjentów. Stanowiska są wyposażone w niezbędny sprzęt i infrastrukturę (gazy medyczne, instalacje elektryczne i teletechniczne. Są też dwa dodatkowe stanowiska dla pacjentów wymagających izolacji. Na pacjentów w lżejszym stanie czekają nowe ławki z krzesłami.

SOR podzielony jest na kilka obszarów: segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć, resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej intensywnej terapii, obserwacji, terapii natychmiastowej i konsultacyjny. Jest też zaplecze administracyjno-gospodarcze.

Na oddziale wydzielono centralny punkt nadzoru pielęgniarskiego z punktem przygotowawczym pielęgniarskim, co zapewnia monitoring stanu zdrowia pacjentów przez cały czas ich pobytu. Powstała też łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielono piętro jako osobną strefę. Na SOR-ze zamontowano m.in. drzwi i okna. Wszystko dostosowano tak, aby spełniało wymagania przeciwpożarowe.

– Cieszę się, że szpitalowi ze środków własnych i kredytu udało się przeprowadzić remont – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – SOR jest miejscem, na które trafiają pacjenci w różnych stanach. Jedni z nich wymagają natychmiastowej pomocy, a inni potrzebują opieki ambulatoryjnej. Godne warunki pobytu, diagnostyki i leczenia dla każdej z tych grup są niezwykle istotne, gdyż dzięki nim zwiększa się komfort pobytu pacjentów. Ponadto, modernizacja SOR-u przyczyniła się też do poprawy warunków pracy personelu – podkreślił marszałek Struk.

Przypomnijmy, że w przeszłości dzięki środkom z budżetu województwa pomorskiego udało się m.in. dokończyć po 25 latach budowę słupskiego szpitala, który ma nową siedzibę, uruchomić Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego, przenieść porodówkę z Ustki do Słupska  oraz kupić nowoczesny angiograf i tomograf komputerowy.

 

 

Jak było?

Przed przebudową szpitalnego oddziału ratunkowego obszar obserwacji składał się z dziewięciu pomieszczeń zlokalizowanych w znacznej od siebie odległości. – Powodowało to, że potrzebna była odrębna obsada dla każdego pomieszczenia – mówi p.o. rzecznika szpitala Aleksandra Chacińska. – Ponadto, personel medyczny, wykonujący działania ratownicze i medyczne w innych miejscach SOR, nie posiadał bezpośredniego podglądu na pacjentów znajdujących się w poszczególnych salach. Taka organizacja pracy nie gwarantowała właściwego poziomu bezpieczeństwa pacjentów przebywających na SOR w obszarze obserwacyjnym. Dzięki modernizacji poprawi się funkcjonalność oddziału, organizacja udzielanych świadczeń oraz zwiększy bezpieczeństwo pacjentów personelu – tłumaczy Chacińska.

 

Koszt inwestycji

Modernizacja i wyposażenie kosztowały szpital ponad 1,5 mln zł, w tym roboty budowlane wyniosły ponad 1,3 mln zł, a wyposażenie ponad 200 tys. zł. Inwestycja ta wymagała od podmiotu leczniczego zaciągnięcia kredytu na kwotę prawie 1,4 mln zł. Na potrzeby SOR-u kupiono m.in. komputer centrali kardiomonitorów wraz z monitorem HP i UPS, 10 wózków do transportu chorych wraz z niezbędnym wyposażeniem, 10 ławek pięciosiedziskowych oraz ladę pielęgniarską.

Fot. UMWP, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.