Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Program Kultura – spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw

Program Kultura – spotkanie dotyczące nawiązywania partnerstw

EEA_logo

 

Działanie I Zarządzanie dziedzictwem kulturowym obejmuje zarówno komponent inwestycyjny, jak i część miękką dotyczącą oferty kulturalnej i edukacyjnej, a także szkoleń związanych z zakresem projektu.  Partnerstwo może obejmować zarówno część inwestycyjną, jak i miękką dla projektów w Działaniu I.

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu będą mogły poznać lub ponownie spotkać się z partnerami z Państw Darczyńców i wspólnie omówić szczegóły projektu. Osoby zgłaszające się na spotkanie, muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie swobodnej dyskusji nt. zakresu realizowanych w instytucji zadań/projektów, a także posiadać wiedzę nt. planowanego projektu i roli partnera.

Spotkanie zaplanowane zostało na 26 listopada br. w Warszawie w godzinach 12.30 – 16.00. Zastrzegamy, że godziny spotkania mogą jeszcze ulec zmianie.

Wypełniony w języku angielskim formularz prosimy przesyłać do 31 października 2019 r. na adres msuchecka@mkidn.gov.pl.

Prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z jednej instytucji. Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się.

Szczegółowe informacje o terminie i miejscu spotkania zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wiecej informacji na stronie operatora Programu https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/spotkanie-dotyczace-nawiazywania-partnerstw.php

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.