Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Program Dialog Społeczny – Godna Praca: zmiana terminu składania wniosków

Program Dialog Społeczny – Godna Praca: zmiana terminu składania wniosków

EEA_logo

 

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu

Nabór dotyczy wyłącznie wniosków projektowych mających na celu osiągnięcie rezultatu: Ułatwienie dostępu do zatrudnienia.

Celem w ramach rezultatu 3 jest poprawa współpracy między partnerami społecznymi i władzami publicznymi w zakresie wyzwań rynku pracy. Powinno to nastąpić poprzez wspieranie działań ułatwiających dostęp do zatrudnienia, w tym ludziom młodym i grupom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, takim jak kobiety, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Działania te mogą przybrać formę aktywnych środków polityki rynku pracy, uczenia się przez całe życie czy działań związanych z wyzwaniami rynku pracy (dzielenie się doświadczeniami i podnoszenie świadomości).

Łączna kwota w ramach tego naboru wynosi 740 000 EUR.

W ramach Programu istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów podróży. Celem tego wsparcia jest ułatwienie zawiązania dwustronnych partnerstw między kwalifikującymi się podmiotami w Norwegii oraz państwach-beneficjentach. Partnerstwa te są tworzone w celu przygotowania wspólnych wniosków projektowych w ramach naboru.

W przypadku pytań związanych z naborem, prosimy o kontakt mailowy z Innovation Norway pod adresem e-mail: decentwork@innovationnorway.no

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.