Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Profesor Wilde ponownie został rektorem Politechniki. Głosowanie odbyło się w trybie elektronicznym

Profesor Wilde ponownie został rektorem Politechniki. Głosowanie odbyło się w trybie elektronicznym

Profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej

Przez kolejne cztery lata prof. Krzysztof Wilde sprawować będzie funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Wśród najważniejszych celów do osiągnięcia w nowej kadencji wymienia m.in. podniesienie poziomu badań naukowych oraz dalszą rozbudowę infrastruktury uczelni.

 

W wyborach przeprowadzonych 9 kwietnia 2020 r. urzędujący rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde otrzymał 80 proc. głosów elektorów. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju głosowanie przeprowadzono przy użyciu elektronicznych środków komunikacji.

Po raz pierwszy prof. Wilde został wybrany rektorem Politechniki w 2019 r. po niespodziewanej śmierci swojego poprzednika, prof. Jacka Namieśnika. Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy – powiedział prof. Wilde tuż po ogłoszeniu nominacji. Jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r. i potrwa cztery lata.

 

Plany i cele na kolejne lata

– Dzięki uzyskaniu pod koniec ubiegłego roku statusu uczelni badawczej, Politechnika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwolą pracownikom i studentom efektywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu – podkreśla prof. Wilde.

Profesor wymienia również najważniejsze cele do osiągnięcia w kolejnych latach. To przede wszystkim doskonalenie nowych form kształcenia, podniesienie poziomu prowadzonych badań, organizacja aktywności naukowych w nowo utworzonych Centrach Badawczych PG oraz dalsza rozbudowa infrastruktury uczelni.

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Jest autorem i współautorem około 70 prac naukowych. Zrealizował ponad 200 ekspertyz oraz opracowań technicznych. Posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jako członek korespondent Polskiej Akademii Nauk aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

W latach 1984-1989 prof. Wilde studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechnice Gdańskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie następnie pracował m.in. na stanowisku profesora tej uczelni. Po powrocie do Polski w 2002 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych, a jego rozprawa habilitacyjna zdobyła Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Na Politechnice Gdańskiej pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.