Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Profesor Gwizdała ponownie został rektorem UG. Głosowanie odbyło się w formie wideokonferencji

Profesor Gwizdała ponownie został rektorem UG. Głosowanie odbyło się w formie wideokonferencji

Profesor Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Przez kolejne cztery lata prof. Jerzy Gwizdała sprawować będzie funkcję rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród najważniejszych planów do realizacji w nowej kadencji wymienia m.in. pogłębianie współpracy międzynarodowej, dalszą rozbudowę infrastruktury uczelni, a także opracowanie polityki Zielonego Uniwersytetu.

 

W głosowaniu, które odbyło się 27 kwietnia 2020 r. prof. Jerzy Gwizdała ponownie został wybrany na rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ze względu na sytuację epidemiologiczną wybory odbyły się w formie wideokonferencji. Wzięło w niej udział 68 elektorów, z których 59 oddało swój głos na urzędującego rektora.

– Chciałbym podziękować społeczności akademickiej za zaufanie, pomoc i dotychczasową współpracę na rzecz naszego Uniwersytetu. Jednocześnie liczę na dalsze wsparcie naszych pracowników i studentów w podejmowanych działaniach – powiedział prof. Gwizdała po ogłoszeniu wyników.

Po raz pierwszy prof. Gwizdała został wybrany rektorem Uniwersytetu w 2016 r., zastępując na tym stanowisku prof. Bernarda Lammka. Jego nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r. i potrwa cztery lata.

 

Plany rozwoju uczelni na kolejne lata

W działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego prof. Gwizdała będzie pogłębiał współpracę międzynarodową i międzyuczelnianą, m.in. poprzez utworzenie Instytutu Badań Stosowanych, pomyślanego jako centrum wymiany naukowej. – W planach inwestycyjnych mam budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego oraz mieszkań dla naszych pracowników. Chciałbym też utworzyć Uniwersyteckie Centrum Zdrowia oraz Centrum Integracji Akademickiej – dodaje prof. Gwizdała.

Profesor podkreśla, że jednym z priorytetowych zadań jest opracowanie polityki Zielonego Uniwersytetu (Green University). Projekt ten obejmowałby wdrożenie na uczelni tzw. zielonych innowacji, czyli wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami oraz oszczędzania wody i energii.

 

Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała jest ekspertem w dziedzinie finansów i bankowości. W 1986 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu (dzisiejszy Wydział Ekonomiczny) Uniwersytetu Gdańskiego. W 1992 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 r. – doktora habilitowanego nauk ekonomicznych oraz został profesorem nadzwyczajnym UG. Jest współtwórcą międzywydziałowego kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe.

W latach 1998-2001 pełnił funkcję wiceprezydenta Gdańska ds. polityki finansowej i inwestycji. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Zarządu Morskiego Portu w Gdańsku. Następnie pracował jako dyrektor centrum bankowości korporacyjnej w Kredyt Banku SA. Jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddziału w Gdańsku oraz Rady Programowej Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. W 2016 został wybrany na przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.