Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Prawie 90 mln zł na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Na Pomorzu pojawią się pośrednicy finansowi

Prawie 90 mln zł na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Na Pomorzu pojawią się pośrednicy finansowi

Podpisywanie umowy

Pożyczek będą udzielać pośrednicy finansowi, wspierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pieniądze będą przeznaczone dla małych przedsiębiorstw, które mają problem z uzyskaniem kredytu komercyjnego. Pomorscy przedsiębiorcy skorzystają z takich pożyczek jako pierwsi w Polsce.

 

W Warszawie 9 sierpnia 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał dwie umowy z pośrednikami finansowymi, którzy będą oferować wsparcie firmom w naszym regionie. Województwo pomorskie jako pierwsze w Polsce zdecydowało się kontynuować współpracę z BGK na wdrażanie instrumentów finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz dwaj pomorscy pośrednicy, wybrani w otwartym przetargu.

Ich atutem okazała się doskonała znajomość lokalnego biznesu. Pierwszy z nich, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie dysponowało kwotą prawie 40 mln zł, drugi, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, kwotą ponad 30 mln zł. Obydwaj pośrednicy będą oferować dwa rodzaje produktów na preferencyjnych warunkach: Mikropożyczkę i Pożyczkę Rozwojową.

Niskie oprocentowanie to nie jedyny atut. – Pośrednicy finansowi nie pobierają żadnych dodatkowych opłat i prowizji, a pożyczki nie mogą wiązać się z żadnymi obligatoryjnymi usługami, np. koniecznością otwarcia konta w danym banku lub opłaty ubezpieczenia – mówi Aneta Grzębska, prezes zarządu Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.

 

Małe przedsiębiorstwa mają szansę

Pośrednicy finansowi w pierwszej kolejności będą wspierać mikroprzedsiębiorstwa, start-upy oraz przedsięwzięcia realizowane w obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

– To kolejny krok w budowaniu skutecznej i dostępnej oferty tworzonej z myślą o potrzebach rozwojowych mikro, małych i średnich firm na Pomorzu. Staramy się wypełnić lukę w finansowaniu zewnętrznym, którą obserwujemy na rynku dla tego właśnie sektora – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Cieszy nas, że województwo pomorskie jako pierwsze w Polsce uczestniczy w podpisaniu umów z pośrednikami finansowymi z regionalnych programów operacyjnych. Nadal jesteśmy liderami we wspieraniu tego rodzaju pożyczek dla przedsiębiorców – dodaje marszałek.

Biznesmeni będą mogli starać się o pożyczki na rozszerzenie działalności o nowe produkty i usługi oraz na poprawę konkurencyjności. Dzięki temu zwiększy się produktywność firm, a nowe środki unowocześnią wyposażenie przedsiębiorstw i umożliwią wprowadzenie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych czy ekoefektywnych. Firmy za te pieniądze będą mogły doposażyć istniejące stanowiska pracy.

– Pożyczki skierowane są głównie do przedsiębiorców z obszarów słabych strukturalnie, o niskim poziome aktywności gospodarczej i małych przedsiębiorstw, które działają nie dłużej niż 24 miesiące. Program określa oprocentowanie pożyczek, które jest wyjątkowo korzystne w porównaniu do kredytów komercyjnych – od 0,9% do 1,83%. – mówi Aneta Grzębska. – Banki nie udzielają kredytów przedsiębiorcom, którzy działają krócej niż dwa lata. Skorzystają więc firmy, które dla banków nie są atrakcyjne, np. mikroprzedsiębiorstwa nieposiadające dużego majątku na zabezpieczenie pożyczki – wyjaśnia.

 

Pieniądze dla przedsiębiorców

Podpisana umowa daje możliwość przekazania 30 mln zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ na dwa rodzaje pożyczek. Dzięki tym środkom Pomorski Fundusz Pożyczkowy udzieli co najmniej 200 pożyczek w przedziale do 100 tys. zł i 75 pożyczek o wartości od 100 do 300 tys. zł. Z kolei Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych będzie miało do rozdysponowania aż 40 mln zł. – Zakładamy, że z pożyczek skorzysta łącznie przynajmniej 300 przedsiębiorców z mikro i małych firm – mówi Cezary Górka, dyrektor ds. sprzedaży produktów unijnych TISE. Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez przedsiębiorców, będzie wracał do PFR 2020+, dzięki czemu z programu skorzystają kolejne firmy.

Zawierane umowy będą umowami inwestycyjnymi, więc przedsiębiorca będzie musiał we wniosku wskazać konkretny cel inwestycyjny, na jaki przeznaczy pieniądze. Później też będzie musiał go udokumentować i potwierdzić, że zrealizował założenia.

Instytucje pośredników finansowych współpracują z lokalnymi punktami informacyjnymi, inkubatorami przedsiębiorczości oraz urzędami pracy. Gdy tylko ruszy nabór wniosków, można w nich szukać informacji na temat pożyczek, ale też bezpośrednio u pośredników. Pomorski Fundusz Pożyczkowy ma swoje oddziały w Gdańsku, Bytowie, Kartuzach, Słupsku, Tczewie i Wejherowie. Natomiast oddział Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych znajduje się w Gdańsku. Pośrednicy planują już w połowie sierpnia podpisywać pierwsze umowy inwestycyjne.

Trzecia pomorska umowa zostanie podpisana 11 sierpnia 2017 r. w Gdańsku z konsorcjum Żuławskim Bankiem Spółdzielczym i Bankiem Spółdzielczym w Dzierzgoniu na kwotę 24 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.