Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Kursy i praktyki zawodowe. 17 mln zł na pomoc najbardziej potrzebującym gdańszczanom

Kursy i praktyki zawodowe. 17 mln zł na pomoc najbardziej potrzebującym gdańszczanom

Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk, marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz beneficjenci

Ponad 1200 mieszkańców Gdańska, w tym 135 osób z niepełnosprawnościami skorzysta m.in. ze szkoleń, doradztwa zawodowego, poradnictwa prawnego, warsztatów terapeutycznych czy specjalistycznej weekendowej opieki nad osobami niesamodzielnymi.

 

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali 30 marca 2017 r. z wiceprezydentem Gdańska Piotrem Kowalczukiem dwie umowy dofinansowujące projekty dotyczące Systemu Aktywizacji Zawodowej – aktywnej integracji i usług społecznych.

Wartość umów wynosi prawie 20 mln zł, z czego 17 mln zł to dofinansowanie z funduszy europejskich. Projekty będą realizowane o marca 2017 r. do września 2022 r.

 

Aktywna integracja gdańszczan

– Cieszy mnie, że Gdańsk to niezwykle aktywne miasto, które wspiera najbardziej potrzebujących – powiedział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Z pomocy skorzysta 898 mieszkańców. Otrzymają m.in.: wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, organizowane będą warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych, poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Odbędą się również szkolenia i kursy zawodowe, staże i praktyki, a także warsztaty terapeutyczne dla rodzin.

Chodzi o to, aby zmniejszyć zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie systemu integracji społeczno-zawodowej realizowanej w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Wartość projektu to 13,46 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 11,44 mln zł.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Rodzin Pelikan, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańska Spółdzielnia Socjalna, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Stowarzyszenie WAGA, Fundacja Oparcia Społecznego FOSA, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.

 

Usługi społeczne dla mieszkańców

Drugi projekt przygotowano dla 313 mieszkańców Oruni, Nowego Portu, Stogów, Dolnego Miasta i Biskupiej Górki. Zostaną zorganizowane m.in. zajęcia terapeutyczne dla młodzieży i ich rodzin, usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych, specjalistyczna weekendowa opieka nad osobą niesamodzielną oraz przygotowane lokalne oferty pracy.

Jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku w Centrach Aktywizacji Społecznej.

Na ten projekt przeznaczono 6,23 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to 5,3 mln zł.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie WAGA, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Rodzin Pelikan, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz Gdańska Spółdzielnia Socjalna.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.