Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
PracoDawca Zdrowia – program Ministerstwa Zdrowia skierowany do pracodawców

PracoDawca Zdrowia – program Ministerstwa Zdrowia skierowany do pracodawców

Fot. pixabay

Program ma formę konkursu. Firmy, które wezmą w nim udział, będą ubiegały się o certyfikat “PracoDawcaZdrowia”. Certyfikat ma charakter honorowy. Będzie przyznawany przez kapitułę, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy i przedstawiciele związków zawodowych. Certyfikat przyznawany jest na 3 lata – po upływie tego okresu konieczne jest ponowne wykazanie spełniania kryteriów.

Kapituła przyznaje certyfikat Pracodawcy, który spełnia następujące warunki:

 · promuje aktywny styl życia pracowników,

· zwalcza palenie tytoniu wśród pracowników,

· nie pozwala na sprzedawanie i konsumpcję napojów alkoholowych na terenie instytucji,

· wspiera badania profilaktyczne pracowników, udzielając im raz w roku minimum pół dnia wolnego w godzinach pracy w celu przeprowadzenia takich badań,

· podejmuje działania promujące wśród pracowników zdrowy styl życia i odpowiednie odżywianie,

 · uświadamia pracownikom konieczność wykonywania przeciwnowotworowych badań profilaktycznych,

· działa na rzecz ograniczenia stresu swoich pracowników,

· wykorzystuje fundusz socjalny do działań wspierających zdrowie pracownika – wspomaga aktywność fizyczną i wypoczynek pracowników,

· współfinansuje lub przynajmniej aktywnie wspiera kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania chorobom przewlekłym, a w szczególności nowotworowym,

· chroni swoich pracowników przed działaniem substancji rakotwórczych i innych czynników kancerogennych w miejscu pracy.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.