Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/4282a1e1-6ef8-47bd-a62b-8733fcb224fa-scaled.jpg Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana

Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana

Już 29 października br. Bank Gospodarstwa Krajowego  – Beneficjent projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” – zaprasza na spotkanie informacyjne kierowane do potencjalnych Pośredników Finansowych produktów „Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Profilowana”.

Zadaniem Wykonawców – Pośredników Finansowych wyłonionych w wyniku postępowania prowadzonego przez BGK, będzie udzielenie 20 pożyczek inwestycyjnych i 11 pożyczek profilowanych. Kwota wkładu ze środków EFRR i budżetu państwa, która zasili te pożyczki, to 20 mln zł.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z zaproszenia BGK. Więcej informacji, w tym adres strony internetowej z zamieszczonymi dokumentami przetargowymi oraz dane kontaktowe, przedstawione są w załączniku.

Termin zgłoszeń do uczestnictwa w spotkaniu upływa w najbliższy piątek 26 października 2018 r.

Ww. projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.