Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Poznaj twórczość „Wielkiego Małego Mistrza”. Wyjątkowy pokaz rycin Heinricha Aldegrevera

Poznaj twórczość „Wielkiego Małego Mistrza”. Wyjątkowy pokaz rycin Heinricha Aldegrevera

Heinrich Aldegrever „Wielcy tancerze weselni" – fragment rycin (1538)

Muzeum Narodowe w Gdańsku zakupiło do swojej kolekcji pięć miedziorytów Heinricha Aldegrevera, związanego z grupą tzw. małych mistrzów. Z tej okazji przygotowany zostanie pokaz rycin tego artysty, znajdujących się w zbiorach muzeum. Będzie można je zobaczyć od soboty, 20 lipca 2019 r. w Oddziale Sztuki Dawnej.

 

Pokazowi rycin Heinricha Aldegrevera (1502-1555) nadano tytuł „Wielki Mały Mistrz”. Artysta jest bowiem kojarzony z tzw. małymi mistrzami, czyli grupą niemieckich twórców działających w pierwszej połowie XVI w. pod wpływem graficznej twórczości Albrechta Dürera. Ich dziełem są niewielkie ryciny, często o tematyce związanej z ówczesną sytuacją społeczno-polityczną.

Heinrich Aldegrever większość życia mieszkał i pracował w Soest w Westfalii. Efektem jego pracy artystycznej jest około 300 rycin. Poza dziełami biblijnymi, mitologicznymi i obyczajowymi tworzył także ornamenty służące złotnikom. Niewielkie ryciny, wykonane z wielką drobiazgowością i precyzją, są obecnie prawdziwą rzadkością na rynku, znajdują się w największych i najcenniejszych zbiorach na świecie.

 

Spadkobiercy cennego zbioru

Drugim bohaterem ekspozycji będzie Jakob Kabrun (1759-1814), którego 260. rocznica urodzin przypada w tym roku. Ten gdański kupiec i dyplomata zainicjował powstanie Teatru Miejskiego i Akademii Handlowej. Był także wykształconym i świadomym kolekcjonerem, a zgromadził niemal 9 tysięcy rycin i rysunków. Dzięki temu, że są one najwybitniejszymi przykładami reprezentującymi poszczególne szkoły i kierunki artystyczne od XV w. do czasów mu współczesnych, stanowią swoisty przewodnik po historii grafiki. Ważne miejsce w tym zespole stanowiły prace Albrechta Dürera i małych mistrzów.

Bogaty zbiór sztuki Jakob Kabrun ofiarował w swoim testamencie miastu w 1814 r. Stał się to przyczynkiem do podjęcia przez ówczesne władze decyzji o stworzeniu w Gdańsku pierwszego Muzeum Miejskiego. Obecne Muzeum Narodowe w Gdańsku jest spadkobiercą tego cennego zbioru rycin, rysunków i obrazów, który na skutek wojny przetrwał niestety tylko w części.

 

Wielki Mały Mistrz. Ryciny Heinricha Aldegrevera ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku

  • wystawa czynna: 20 lipca – 29 września 2019 r.
  • Muzeum Narodowe w Gdańsku
  • Oddział Sztuki Dawnej
  • ul. Toruńska 1
  • Gdańsk

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.