Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Powstanie Subregionalna Trasa Rowerowa. Ma stać się elementem międzynarodowej sieci tras EuroVelo

Powstanie Subregionalna Trasa Rowerowa. Ma stać się elementem międzynarodowej sieci tras EuroVelo

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie Subregionalnej Trasy Rowerowej. Fot. Archiwum UMWP

Trzydziestu samorządowców z Pomorza podpisało list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Ma być to szlak rowerowy, biegnący w centralnej części województwa pomorskiego, który wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina. Będą też połączenia z istniejącymi trasami EuroVelo 9 i 10.

 

Podpis pod listem złożył też w Kościerzynie 2 lipca 2019 r. Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

 

Szlak przez dawne nasypy kolejowe

Samorządowcy zobowiązali się do współpracy realizacji, utrzymaniu i promocji długodystansowej trasy rowerowej, która zostanie przygotowana na podstawie Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego. Projekt powstał na zlecenie województwa pomorskiego.

Nowa Subregionalna Trasa Rowerowa obejmować będzie południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. Poprawi atrakcyjność turystyczną regionu, dzięki czemu sezon turystyczny przedłuży się poza miesiące letnie. Oprócz wartości turystycznej i rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych. – Trasa prowadzić będzie w dużej części dawnymi nasypami kolejowymi, co z pewnością wpłynie na jej walory krajobrazowe – tłumaczy Michał Bieliński z Departament Turystki UMWP. – Dużym atutem jest to, że przebieg obejmuje aż cztery pomorskie subregiony: Kaszuby, Kociewie, Żuławy i Powiśle. Zatem rowerzyści przemierzając całość szlaku będą mogli doświadczyć tej różnorodności kulturowej i krajobrazowej naszego województwa. Liczymy też, że w przyszłości uda się wpisać ją w europejską sieć Euro Velo. Jesteśmy po uzgodnieniach z sąsiednimi województwami: ze strony województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego będzie zachowana kontynuacja trasy – podkreśla Bieliński.

 

Przebieg Subregionalnej Trasy Rowerowej wraz z wariantami i tras powiązanych oraz alternatywnych. Oprac. Departament Turystyki UMWP

Szlak rowerowy wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się będzie także
z trasami EuroVelo 9 i 10. W przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygotowane i sprecyzowane zostaną analiza finansowa tego przedsięwzięcia oraz standardy rowerowe. Planowane jest także umieszczenie  projektu w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie Subregionalnej Trasy Rowerowej. Fot. Archiwum UMWP

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.