Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Powietrze będzie czystsze, a ogrzewanie tańsze. Ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania dla Debrzna i powiatu bytowskiego

Powietrze będzie czystsze, a ogrzewanie tańsze. Ponad 3 mln zł unijnego dofinansowania dla Debrzna i powiatu bytowskiego

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przebudowy systemu ciepłowniczego w Debrznie

Ponad pół kilometra nowej sieci ciepłowniczej w Debrznie i 24 nowe źródła ciepła w ośmiu gminach powiatu bytowskiego. Dzięki temu zmniejszy się roczna emisja gazów cieplarnianych. To wszystko powstanie dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

 

Umowy na dofinansowanie projektów ekologicznych podpisał 18 września 2019 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, oraz przedstawiciele Zakładu Innowacyjnych Technik Energetycznych z Debrzna i wójt gminy Studzenice, Bogdan Ryś.

 

Eko w powiecie bytowskim

Liderem projektu realizowanego w powiecie bytowskim będzie gmina Studzienice. Partnerami będą gminy: Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Tuchomie i Miastko. W budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostaną 23 kotły na biomasę oraz jeden kocioł gazowy. Prace będą prowadzone między innymi w: remizie strażackiej w Pomysku Wielkim, szkole podstawowej w Jasieniu, świetlicy wiejskiej w Sylczynie czy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Tuchomiu. Dzięki inwestycji efektywność produkcji ciepła będzie wyższa. Spadnie też emisja do atmosfery gazów cieplarnianych. Inwestycja kosztować będzie prawie 1,5 mln zł. z czego ok. 1,2 mln zł. stanowić będzie dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu kompleksowej wymiany źródeł ciepła na terenie powiatu bytowskiego. Fot. mat. pras.

 

Modernizacja w Debrznie

Drugim dofinansowanym projektem będzie modernizacja kotłowni w Debrznie. W obiekcie przy ulicy Miłej zlikwidowane zostaną trzy kotły węglowe. W ich miejsce zainstalowany zostanie kocioł na biomasę o mocy 1,5 MW. Obok zamontowany zostanie też silos na biomasę, a teren zostanie uporządkowany. Wybudowane zostanie również 760 metrów nowej cieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków. Dzięki inwestycji roczna emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się rocznie o 1850 ton równoważnika dwutlenku węgla. Cały projekt będzie kosztować ponad 4,5 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniesie ok. 2,4 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.