Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/c9e8159b-dd0f-41c3-afc3-5407308aa94f-1.jpg Potrzebujesz pożyczki na rewitalizację, modernizację lub ekologiczne źródła energii? Spotkanie dla inwestorów

Potrzebujesz pożyczki na rewitalizację, modernizację lub ekologiczne źródła energii? Spotkanie dla inwestorów

Ręka, która układa pieniądze

Podczas specjalnego spotkania 6 marca 2019 r. zainteresowani dowiedzą się, jak dostać nisko oprocentowane pożyczki. Można przeznaczyć je na ocieplenie budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ogrzewaniu i rewitalizację zdegradowanych dzielnic miejskich. Łącznie do wzięcia jest ok. 265 mln zł, a o pieniądze mogą się starć m.in. przedsiębiorcy, samorządy, szkoły i organizacje pozarządowe.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Spotkanie zacznie się o godz. 10.00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

 

Zmień okolicę i bądź eko

Uczestnicy spotkania poznają zasady ubiegania się o pożyczki w trzech obszarach. Chodzi o pożyczkę rewitalizacyjną, pożyczkę na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych oraz pożyczka OZE (odnawialne źródła energii). Dzięki środkom będzie można m.in. zwiększać aktywność społeczną i gospodarczą mieszkańców zdegradowanych dzielnic, ocieplać budynki, a także budować instalacje wytwarzające OZE. O pieniądze mogą starać się m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki rządowe, organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki edukacyjne, naukowe i szkoły.

Łączna kwota środków przeznaczonych przez samorząd województwa pomorskiego na ten cel wynosi ok. 265 mln zł (środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Finansowanie zostanie uzupełnione środkami własnymi pośredników finansowych, którzy będą zarządzać pieniędzmi i pomagać w uzyskaniu pożyczek inwestorom.

Więcej informacji o warunkach w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

 

Pożyczka rewitalizacyjna

29 grudnia 2017r. została podpisana umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjny (EBI) oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), który otrzymał w zarządzanie kwotę ponad 76 mln zł (a dodatkowo udostępnił ze środków własnych 19 mln zł).

Pożyczki rewitalizacyjne mogą być przeznaczane na realizację projektów dotyczących zdegradowanych obszarach miejskich. Pożyczki służyć mają zwiększeniu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców tych obszarów miejskich.

Atrakcyjność pożyczek polega na bardzo niskim oprocentowaniu już 0,25 proc. w skali roku, długim okresie kredytowania (do nawet 15 lat) oraz karencji w spłacie kapitału, która wynosi nawet 24 miesiące. Bank Gospodarstwa Krajowego nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. O kredyty można starać się od marca 2018 r. Skorzystały z nich do tej pory dwa towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz spółka Skarbu Państwa.

Wsparcie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych, związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, a także przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, szkół wyższych, instytucji rynku pracy, klubów sportowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych, instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji kultury, kościołów i związków wyznaniowych.

 

Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych

Te pożyczki przeznaczone są na modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, a szczególnie inwestycje prowadzące do zmniejszenia strat ciepła. Modernizacja energetyczna może obejmować również systemy grzewczo-wentylacyjne, instalacje wewnętrzne, wykorzystanie OZE, a także instalację systemów monitoringu i zarządzania energią. Skorzystają z nich przede wszystkim spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

28 maja 2018r. została podpisana umowa operacyjna pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjny (EBI) oraz Getin Noble Bankiem S.A. (GNB). W puli jest 144 mln zł, przy czym prawie 130 mln zł przeznaczył pomorski samorząd. Do tej pory podpisano dziewięć umów inwestycyjnych ze wspólnotami mieszkaniowymi.

Pożyczki są bardzo nisko oprocentowane (już od 0 proc. w skali roku) mają też długi okres kredytowania sięgający nawet 20 lat. Bank nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek. Dodatkowo Getin Noble w ramach oferty zapewnia bezpłatne wykonanie audytu energetycznego przez eksperta.

 

Pożyczka OZE

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy PFP) podpisały umowę 19 grudnia 2018 r. Na jej podstawie PFP otrzymał w zarządzanie kwotę blisko 60 mln zł, którą rozdysponuje w formie preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej lub cieplnej (również z wykorzystaniem kogeneracji). Dodatkowo PFP udostępnia ze środków własnych kwotę w wysokości blisko 3,5 mln zł.

Jest to pierwsza w Polsce umowa zawarta dla pożyczki OZE. Mogą o nie starać się m.in. przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, a także grupy producentów rolnych. Preferowane są przedsięwzięcia wpisujące się w gminne dokumenty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej lub zaopatrzenia w energię, wykorzystujące innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowanych urządzeń i systemów oraz zapewniające największy efekt ekologiczny (m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych) w stosunku do nakładów finansowych.

Pożyczki są niskooprocentowane (już od 0,25 proc. w skali roku), przyznawane nawet na 15 lat, a PFP nie pobiera opłat oraz prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.