Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/efdae82b-4fd7-4299-90b2-74707aadab26.jpg Potrzebujesz pieniędzy na studia? Zdolni studenci mogą ubiegać się o stypendium marszałka województwa pomorskiego

Potrzebujesz pieniędzy na studia? Zdolni studenci mogą ubiegać się o stypendium marszałka województwa pomorskiego

Ludzie piszący coś na kartkach

Do 27 października 2017 r. należy złożyć wniosek o stypendium. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 380 zł i jest przyznawana na 9 miesięcy.

 

W roku akademickim 2017/2018 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 130 tys. zł. Zobacz, jakie są warunki otrzymania stypendium i gdzie złożyć wniosek.

 

Dodatkowe punkty za studiowanie na Pomorzu

Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia ocen nie mniejsza niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz oświadczenie studenta o zamieszkiwaniu województwa pomorskiego (wystarczy deklaracja –zameldowanie nie jest wymagane). Dodatkowe punkty można otrzymać za studiowanie na pomorskiej uczelni, czym Urząd Marszałkowski chce zachęcić żaków do stawiania na Pomorze. Stypendium mogą otrzymać osoby kontynuujące studia pierwszego i drugiego stopnia oraz studia jednolite magisterskie, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych.

Na korzyść studenta działa duża aktywność na polu naukowym, artystycznym i sportowym, np. publikacje w czasopismach branżowych, wystąpienia na konferencjach, zgłaszane patenty i wzory użytkowe oraz nagrody i wyróżnienia w konkursach.

Więcej informacji oraz generator wniosków na stronie Departamentu Rozwoju Gospodarczego.

Zobacz: Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.