Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Ponad milion zł na pomorskie zabytki. Dodatkowe wsparcie otrzyma też kościół św. Mikołaja w Gdańsku

Ponad milion zł na pomorskie zabytki. Dodatkowe wsparcie otrzyma też kościół św. Mikołaja w Gdańsku

Wnętrze kościoła św. Mikołaja w Gdańsku

Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zabezpieczenie ścian i dachów, odnowienie ołtarzy oraz konserwację malowideł i obrazów we wnętrzach zabytkowych kościołów. Radni Województwa Pomorskiego podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podczas sesji sejmiku 25 lutego 2019 r.

 

Wsparcie z budżetu województwa pomorskiego pozwoli na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które poprawią stan zachowania cennych zabytków z Pomorza oraz zapobiegną ich niszczeniu.

Jak poinformował marszałek Mieczysław Struk w tym roku złożone zostały 32 wnioski o dofinansowanie. Komisja opiniująca wnioski wyłoniła 20 projektów, którym zaproponowała udzielenie dotacji w 2019 r. Zarząd Województwa Pomorskiego, po otrzymaniu pisma od przeora klasztoru oo. Dominikanów, uznał jednak za uzasadnione przekazanie pieniędzy na ratowanie zagrożonej katastrofą budowlaną bazyliki pw. św. Mikołaja w Gdańsku.

Ostatecznie dotacje przekazane zostaną na realizację 18 projektów na łączną kwotę ponad 1 342 tys. zł, natomiast 407,5 tys. zł pozostanie w budżecie województwa pomorskiego jako zabezpieczenie środków dla gdańskiej bazyliki. Pieniądze te zostaną przekazane Dominikanom po otrzymaniu kompletu dokumentów projektowych.

 

Komu zostaną udzielone dotacje?

Największe wsparcie otrzymają: parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gdańsku na prace konserwatorskie wschodniej elewacji świątyni (187,6 tys. zł), parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich na konserwację i restaurację barokowego stropu (185,8 tys. zł), a także parafia rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim na konserwację ściany wschodniej prezbiterium (110 tys. zł).

Załącznik do uchwały - 1

Załącznik do uchwały - 2

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.